Icon - Strikerfeed

Nyheter

Strikersoft på Vitalis 2022

På årets Vitalis hittas ni oss i monter B 01:01 samt på tre seminarier under onsdagen 18/5.

MONTER B 01:01

Välkomna till Strikersofts monter där ni bl.a. kan prova demo av SwipeCares patientportal, hemmonitorering med Zoom, automatiserade vårdprocesser, mobilt arbetssätt med iPads, samt ett kliniskt beslutsstöd för läkemedelsgenomgångar.

Zoom med kamera

 

SEMINARIER

Under onsdag 18/5 hittar ni tre seminarier där SwipeCare på olika sätt har hjälpt vården att digitalisera och effektivisera sina processer. 

 

SemiNarie 1

Så minskade vi vårdkön från 8000 patienter till ingen kö och en väntetid på 2 veckor

Redan från starten våren 2020 anammade Aleris Sömnapné ett digitalt och automatiserat arbetssätt för att möta upp de stora patientvolymerna, få bort den växande vårdkön på 8000 patienter samt drastiskt minska de långa väntetiderna för utredning från över 1 år till endast 2 veckor.

Med stora patientvolymer och långa vårdepisoder inom sömnapnévården ville vi ha ett processverktyg som ser till att vårdpersonalen kan fokusera på att ta hand om patienten och inte lägga tid på rutinmässig administration. Vi vill också involvera patienten genom att bland annat göra det enklare för patienten att följa sin vårdprocess och enklare att själv boka eller boka om tider. 

I seminariet delar vi med oss av erfarenheterna från detta arbete, hur vi lyckats automatisera patientprocesser samt öka tillgängligheten och effektiviteten.

Tid: Onsdag 18/5, kl 8.45-9.00

Plats: F5

Deltagare: Emil Lennartsson, IT/digitaliseringschef, Aleris Sömnapné

Mer information på Vitalis websida >

 

SemiNarie 2

Effektivisera vården med mer administration, inte mindre

Det är mycket prat om att minska administrationen i vården. Men vems perspektiv tar vi när säger detta? Vårdpersonalens, patientens, politikernas? Frågar vi patienten säger de nästan samstämmigt att de vill ha mer information, uppdateringar, svar på frågor, påminnelser mm, sådant som vi vanligtvis klumpar ihop som ”administration”.

Elit Ortopedi, en ortopedisk specialistklinik i norra Stockholm, har en positiv patientupplevelsen som ett av målen för sin verksamhet. I detta ingår naturligtvis högkvalitativ medicinsk behandling, men från den kontinuerliga patientuppföljningen vet man att bland annat informationen på hemsidan, bokningssystemet, bemötandet i receptionen samt utskick av information och påminnelser är andra saker som kraftigt påverkar patientens helhetsbild.

Seminariet beskriver erfarenheterna efter 3 år, och hur dessa metoder och processer kan appliceras på andra enheter som vill dra nytta av digitaliseringen för att låta systemet göra administrationen.

Tid: Onsdag 18/5, kl 9.00-9.30

Plats: A6

Deltagare: Elit Ortopedi

Mer information på Vitalis websida >

Teaser:

 

SemiNarie 3

Hemmonitorering inom ASIH – från 50% av tiden i bilen till 50 % fler patienter

Hemmonitorering anses ofta som en av lösningarna för att realisera en god och nära vård. Det är också ett sätt att hantera det faktum att sjuksköterskor inom ASIH (Avancerad Sjukvård I Hemmet) idag spenderar cirka 50% av sin arbetstid i bil mellan patienterna.

På föredraget presenteras hur ett mer avancerat och patientinvolverande användarcase kan se ut för hemmonitorering inom ASIH. Här kombineras automatiserade vårdprocesser video samt sensorer. Lösningen håller på att integreras och planeras att driftsättas under sommaren 2022. Vilka erfarenheter har man plockat upp, hur hanterar man sekretesskraven, hur fungerar integrationen med journalsystemet och vika besparingar förväntar man sig?

Föredraget inleds med en internationell utblick. Vad är nästa steg av videoanvändningen inom vården när videokonsultationer mellan vårdgivare och patient blivit vardagsmat? Vad kan vi inom vården lära från andra delar av samhället där man också använder video i sina tjänster till medborgarna?

Tid: Onsdag 18/5, kl 16.00-16.30

Plats: A6

Deltagare:

Markus Nelson, Account Executive Enterprise, Zoom

Fredrik Eriksson, Manager Clinical Collaboration, Strikersoft

Mer information på Vitalis websida >

 

Vitalis 2022 lång