e-hälsa-icon

E-hälsa

Ordo - e-hälsa i hemmet

Efter en skada eller en operation behövs ofta rehabilitering. Många kommer hem med en bunt papper och höga ambitioner. Men det kan vara svårt att komma ihåg exakt hur man skulle göra, och det finns ingen att fråga. En del "glömmer"också att starta programmet eller tappar motivationen efter en kort tid.

På rätt sätt

Med stegvisa instruktioner i mobilen eller datorplattan vet patienten exakt vad den ska göra. Video tillsammans med bilder och text beskriver lättförståeligt varje moment och loggar när det är genomfört. 

Följa upp och individanpassa

Den automatiska loggningen gör det enkelt för vårdgivaren att följa upp behandlingen, och vid behov justera och förbättra övningarna och även upplägget i behandlingsprogrammet. Detta gör det enkelt att individanpassa rehabiliteringen och snabbt justera vid behov.

e-hälsa_ordo_backend2

    

Förbereda återbesök

Idag finns ingen uppföljning mellan återbesöken om inte patienten själv tar kontakt. Det gör det svårt för vårdgivaren att planera inför återbesök, ska mötet handla om nästa steg i behandlingen, förklara övningar där patientenkört fast, eller peppa för att komma igång igen med programmet. Med Ordo kan man direkt se när patienten utfört en övning och även få larm om inget har rapporterats  under en viss tid.

Utveckla nya program

De olika övningarna kan enkelt ändras och man kan ha olika program baserat på dag i veckan eller antal utförda övningar. Vid utveckling av nya rehabprogram fungerar Ordo som ett bra verktyg för e-hälsa, då man kan testa och enkelt ändra i sitt behandlingsprogram, samtidigt som man automatiskt får värdefull feedback on-line från användarna.

e-hälsa_ordo_kognition

   

Kognitionshjälpmedel

Ordo fungerar också bra som stöd till vårdtagare med kognitiva behov. Steg för steg instruktioner med tydlig avstämning leder personen genom alla steg på ett enkelt sätt. De är också enkelt att fråga vårdtagaren om feedback, ”Hur gick det att låsa dörren?”, vilket också adderar en extra nivå av säkerhet.

Teknik

  • Appbaserat, Android och iPhone
  • Webbaserat gränssnitt för vårdgivaren
  • Software service, dvs ingen installation på datorn


Skicka mig produktbladet om Ordo

Jag har en fråga och vill bli kontaktad