Software Development and Integration icon Pink

FOKUSOMRÅDEN

Systemutveckling & integration

Vi hjälper entreprenörer och företag att utveckla system och förverkliga sina idéer.

nasdaq Time Square low

  

“Från det första samtalet till projektstart tog det bara 11 dagar. Vårt krav på kort utvecklingstid möttes med både snabbhet och känsla för detaljer. Strikersoft är nu vårt förstahandsval när vi behöver outsourca”

Peter Hanebäck, Executive Director, Mediasmiths

 

Systemutveckling och integration är kärnan i Strikersoft. Det var där allting började, och det är där vårt hjärta finns. Under åren har vi hjälpt entreprenörer att få sina drömmar att bli en säljbar produkt, vi har hjälpt medelstora företag att skriva om sin kod, och vi har hjälpt stora företag när de har haft alltför stor arbetsbelastning på utvecklingsavdelningen. 

 

 

Services

 

Ladda ner produktbladet om våra tjänster


   IT-Tjänster-Produktblad-sv

   Ladda ner här

   

“Strikersoft är vår huskonsult. Deras insatser har gjort att vi lockat till oss många nya och stora kunder, men också haft möjlighet att ta emot dem och tacka ja till erbjudanden som har fört företaget framåt och gjort oss ledande på marknaden.”

Martin Reidevall, CEO, Skyresponse

 

Kundcase

 


TIL-Tid Tidsystem 1

Läs hur SEV Tidsystem löste sin utmaning med att utveckla nästa generations tidsystem, då de insåg att de inte hade tillräckliga resurser internt >>

   

“Det är stor skillnad i jämförelse med att hyra vanliga konsulter. Strikersoft är ute efter långvariga samarbeten och har hittat en bra balans där de har anammat vår vision, men samtidigt kan komma med tips och nya idéer.”

Tomas Klys, Utvecklingschef på SEV Tidsystem

Business-Value-Model-sv

   

“Strikersoft förbättrade inte bara våra interna processer utan gjorde det också möjligt för oss att erbjuda en ökad affärsnyttan genom den riskhanteringslösningen för fastigheter som de tog fram åt våra kunder”

Peter Moore, VD, Tetra UK

  

  


 

Vårt R&D team

 

  

“Det finns en stolthet kring det de gör, och de vill göra rätt för sig. De är uppenbart att de inte gör det för att få konsulttimmar, utan för att utveckla produkter, och det är en stor skillnad för mig som utvecklingschef.”

Tomas Klys, Utvecklingschef, SEV Tidsystem.


 

 AI Guiden

Vi har tagit fram en AI-Guide som hjälper dig att hänga med i utvecklingen, förstå var du kan göra dina största besparingar och förbättringar, samt ger dig några viktiga do’s and don’ts när det kommer till att implementera AI i din egen verksamhet.