Splunk icon

Tjänster

Machine learning

Alla företag och organisationer skapar massiva mängder data i sin verksamhet.  Information som man idag med hjälp av Machine learning kan dra nytta av på ett automatiserat och intelligent sätt för att styra verksamheten.

Maskindata

En del av all den data som genereras i organisationen kommer från de verktyg och system som används. Dessa brukar man kalla maskindata och genereras av de webbplatser, program, servrar, nätverksenheter, mobila enheter, appar m.fl. som driver verksamheten. Maskindata är en av de snabbast växande och mest komplexa delarna av ”Big data”, men också den mest underskattade och minst använda tillgången.

Beslutsstöd i realtid

Traditionellt brukar man benämna denna typ av data för ”loggdata”, d.v.s. att de saker som händer blir loggade och efteråt tittar man på den och försöker analysera loggen för att hitta t.ex. fel eller mönster som visar på förändringar. Ett både svårt och tidskrävande arbete. Splunk förvandlar denna utspridda och ofta svårtolkade maskindata till ett översiktligt beslutsstöd i realtid.

Analys i realtid

Att analysen görs i realtid innebär att man får en kontinuerlig översikt och analys av vad som händer och att man direkt kan agera när man ser förändringar. Detta är naturligtvis en enorm fördel. Istället för att vänta tills problemet uppstått och i värsta fall orsakat skada kan man justera när det händer, direkt se resultatet av justeringen och säkerställa att justeringen gett rätt utfall och systemet är tillbaka och levererar som förväntat.

Machine learning med Splunk

Med hjälp av machine learning kan du samla, indexera, övervaka och analysera all form av maskindata som genereras av både organisationens och kundernas aktivitet. Det går att mäta allt från kunders interaktion med tjänster, applikationsprestanda och användarbeteende till intern användning av system, säkerhetsövervakning och monitorering av IoT sensorer.

 

Splunk Dashboard1

Splunk Dashboard - Statistik sammanställd från olika datakällor.

Dashboard

En annan fördel inbyggd i Splunk är möjligheten att göra personifierade dashboards, eller informationspaneler. Medarbetare med olika roller i företaget har också olika behov av information och Splunk erbjuder varje medarbetare möjligheten att själv kombinera sin dashboard. Informationen kan visas som diagram, rapporter, larm notiser, rörlig grafik eller andra visualiseringar, allt för att göra resultaten översiktliga och lättförståeliga. Informationen blir tillgänglig överallt och den blir lika för alla, inga olika versioner av rapporter eller fördröjningar i informationsflödet. Dashboarden kan visas på stortavla, i datorn eller tas fram i mobilen. Det går naturligtvis att sätta restriktioner på tillgången till data, speciellt viktigt för t.ex. affärskritisk data eller patientdata inom vården.

Operativ intelligens

Insikterna från analysen fördjupar kundförståelsen, minskar driftskostnaderna, förbättrar servicenivån och minskar risken för dataintrång och bedrägeri. I Splunk-termer kallar det operativ intelligens, vilket lite slarvigt kan översättas till Business Intelligence i företagstermer. Dataarkitekter, analytiker, marknadsförare och produktchefer får därigenom tillgång till nya analyserade datakällor som kombinerat med strukturerad data ger värdefulla affärsinsikter i realtid.

Hör av dig till oss om du vill veta mer om Splunk och hur du kan dra nytta av din maskindata. 

 

Jag vill veta mer 

 

 AI Guide med 5 Do´s and Don'ts 

Vi har tagit fram en AI-Guide som hjälper dig att hänga med i utvecklingen och som beskriver olika typer av det vi kallar för Artificiell Intelligens på ett begripligt sätt.

Guiden hjälper dig också förstå var du kan göra dina största besparingar och förbättringar, samt ger dig några viktiga do’s and don’ts när det kommer till att implementera AI i din egen verksamhet.

Med andra ord. hur börjar man och vad ska man tänka på. 

AI-guide 2022.1

Mer Machine learning i våra webinars 

 

Machine learning webinar

 

WEBINAR