Strikersoft_icons_pink-237.png

Tjänster

Digitalisera processerna

En särskild satsning med fokus på att granska nuvarande processer; ifrågasätta dem, vända på dem, matcha dem mot användarnas roller, och slutligen "stjäla" (dvs låna) bästa praxis från andra branscher.

Digitalisera processerna

 

Van att jobba digitalt

Både i jobbet och privat är man numera van att utföra många av sina tjänster digitalt. Beställa resa, handla saker på nätet, boka konferensrum eller sköta bokföringen. Samtidigt omger vi oss allt mer med apparater som gör det möjligt att utföra dessa digitala tjänster, datorn på skrivbordet, iPaden i soffan och mobilen i fickan. 

Förväntar sig digitala processer

Dina kunder har en förväntan att kunna utföra sina tjänster när som helst och var som helst. Ledning och ägare har samtidigt en allt större insikt om möjligheterna att kunna erbjuda sina kunder en bättre upplevelse till en lägre kostnad. Även medarbetarna förväntar sig att kunna arbeta digitalt, med lättanvända och mobila system som ökar tillgängligheten och minskar rutinuppgifterna så att de får mer tid för att skapa värde för organisationen och sina kunder.

Realisera idéer

Gå du också med en idé hur du skulle kunna förbättra dina processer, men tycker inte du har kraft eller möjlighet att konkretisera den? Eller är osäker på vilka möjligheter som finns och vad det kostar? 

Business Value Model

Strikersoft har utvecklat en modell för att konkretisera idéer, Strikersofts Business Value Model. Med hjälp av modellen går vi igenom de existerande processerna, de idéer som du har, och de bästa praxis och inspirationer som finns i din och andra branscher. Slutligen ser vi hur förbättringarna även kan ge dig nya affärsmöjligheter. 

Konkret plan

Det hela utmynnar i en konkret plan med distinkta steg där varje del är prissatt och där du alltid har full kontroll att kunna prioritera och välja det som passar just dig både tidsmässigt och ekonomiskt.