Icon - Strikerfeed

StrikerFeed

5 trender inom e-hälsa för 2017

Vi har spanat och plockat ut de fem hetaste trenderna inom eHälsa just nu.

   

Big data och AI

Under en tid har Google Trends använts av vården för att avgöra om det är dags att förbereda sig för en ny omgång vinterkräksjuka, om det är bäst att buffra lagret med klamydiatester eller om det kommer bli fullt hus på akuten kommande natt. Genom att hålla koll på vad folk googlar eller hur många som besöker sjukvårdsupplysningens hemsida kan man förutsäga det kommande vårdbehovet.

Med samma princip i kombination med artificiell intelligens, det man numer kallar data science, avancerade språkanalyser och stora mängder information, så kallad Big data, kommer vi i framtiden kunna kartlägga och förutsäga sjukdomar, riskfaktorer, biverkningar, diagnoser och kostnader. I våra journaler finns en informationsbank utan dess like och i Sverige har vi dessutom, tack vare personnumren, möjlighet att följa en person genom hela livet.


Distribuerad vård

De nya tekniska hjälpmedlen har ruckat på de traditionella informationsstrukturerna och relationen mellan patient och vårdgivare har förändrats. Patienten kan googla information om sjukdomar och behandling, läsa sin digitala journal via nätet, ta del av läkarens utlåtanden och på ett helt annat sätt än tidigare ta ansvar för sin egen vård.

IT i vården med digitala och mobila lösningar innebär att vården inte är bunden till några specifika platser. Patienter har rätt att välja var de vill söka vård och i framtiden rör det sig inte bara om vilken vårdcentral man går till, utan om man vill göra sitt läkarbesök via videolänk eller behandla sin depression med terapi via nätet.


Smarta hjälpmedel

Appar och mobil teknologi är redan en naturlig del av vår vardag. Det har öppnat upp för en rad spännande produkter där man har kunnat kombinera detta med smarta material och hjälpmedel.

En av manga applikationer inom e-hälsa är digitala dagböcker där man helt enkelt kan mata in värden, skattningar eller anteckna tankar under dagen. Informationen kan man sedan vidarebefordra till sin vårdgivare, men också själv på ett enkelt sätt få ökad kontroll över sitt eget mående, oavsett om det rör sig om blodsocker, blodtryck eller humör. Idag är sjukvården dålig på att ta till vara på all denna fantastiska data som den här typen av smarta hjälpmedel kan bidra med, men med projekt som Hälsa för mig och andra plattformar där patienterna kan samla sin hälsodata försöker man förstå och hitta sätt för hur man ska nyttja denna digitala skatt på ett bra sätt.


Interoperabilitet

En stor del av e-hälsa är de stora IT-system, samma stora system ska passa alla vilket leder till att de kan vara svårt att få dem att passa exakt för någon. Framtiden ligger därför i mindre och specialanpassade system som  genom interoperabilitet kommunicerar med varandra. Detta innebär flera mindre aktörer och att hela ekosystemet är med i utvecklingen.


Mod och vilja

Är egentligen ingen trend, men det kommer att krävas mod och vilja från både beslutsfattare, användare och patienter för att utvecklingen ska gå i rätt riktning. Men med en förändrad ålderspyramid och kraftigt ökande kostnader, har vi egentligen något val?


Vill du veta mer?

Ladda ner hela trendspaningen med fler exempel och inspiration inför ditt arbete inom e-hälsa 2017.


Jag vill ha E-boken


E-bok Trender inom e-hälsa 2017