Icon - Strikerfeed

Nyheter

Besök oss på Vitalis 21-23 maj

Du kan få reda på hur Medfit lyckats digitalisera hela vårdprocessen med hjälp av SwipeCare Clinic.  
 
Få svar på frågor som:  
Har verksamheten tillgång till de metoder och verktyg som krävs för riktigt vass analys?
Vilka data är relevanta? Var finns de?
Har er IT-miljö det som krävs?
Allt i ett system ger ökad trygghet för vårdpersonalen. Vi berättar varför och kör demos i montern. 
 
I år har vi också glädjen att ha våra partners SPLUNK och Medfit på plats. 
Välkommen till vår monter B01:01

 

Vitalis

 

Vårddata förvandlas till effektivt beslutsstöd

Det produceras enorma mängder data varje dag via olika källor, data som kan omvandlas till värdefull information i realtid med hjälp av Splunk. Det kan vara för beslutsstöd eller för olika former av larm och varningar. Splunk ger också möjlighet att sätta ihop dashboards eller informationspaneler, som kan konfigureras beroende på vem användaren är.

Kom och se exempel på olika applikationer från vården, och diskutera hur du kan få din data att bli ett effektivt realtidsstöd i din verksamhet.

Patientmedverkan

Vår partner Medfit finns också med i vår monter. Medfit använder Strikersoft's SwipeCare Clinic för att öka patienternas medverkan i sin medicinska verksamhet inom bl.a. rehabilitering. Kom och Lyssna på Medfits erfarenhter och diskutera hur du skulle kunna öka dina patienters deltagande i sin egen vårdprocess.

Splunk and Medfit

 

Behöver du biljett?

Behöver du inträdesbiljett till utställningen på Vitalis? Som utställare och föreläsare i konferensen kan du boka en biljett utan kostnad via oss. Ange bjudkod: 96m5sn

 

Jag vill ha en biljett