Icon - Strikerfeed

StrikerFeed

Strikersoft lanserar Digital klinik, ett system för vårdcentraler att erbjuda integrerade digitala vårdmöten

Systemet integrerar de fysiska och digitala vårdmötena till en sammanhållen vårdprocess för patienten utan att öka administrationen.

Robert Berg, VP eHealth Strikersoft, berättar om Digital klinik.

 

Videobaserade digitala vårdmöten kommer på bred front, och med Digital klinik kan en vårdcentral även erbjuda en digital tillgänglighet med både video och text.

- Vissa patienter vill fortsätta gå till sin vårdcentral, andra vill bara ha en digital kontakt på sin mobil. Med Digital klinik kan en vårdcentral erbjuda båda alternativen, plus möjligheten att snabbt boka in en digital patient på ett fysiskt möte när den första kontakten visar att detta är nödvändigt, säger Robert Berg, VP eHealth på Strikersoft. Det är samtidigt viktigt att vinsterna med digitala besök inte tyngs ner av ökad administration eller att läkartid läggs på dokumentation. 

Förutom videokontakten så erbjuder Digital klinik möjligheten att låta patienten själv fylla i bakgrundsinformation och bedöma sitt eget tillstånd innan besöket. Idag får en patient ofta svara på frågor och fylla i samma information flera gånger, vilket patienten slipper eftersom informationen direkt kan plockas fram av vårdpersonalen, kompletteras och sedan gå direkt in i journalen. Den integrerade processen gör patienten mer involverad i sin egen vård, samtidigt som kontrollen alltid ligger hos vårdpersonalen.

- Med ökad patientmedverkan känner sig patienten mer involverad i sin egen vård, förklarar Robert Berg. Eftersom all digital kontakt börjar med en inloggning med BankID, så säkerställer man också att det är rätt personnummer på alla patienter.

 

Digital klinik eHälsa process
  1. Patienten loggar in med BankID via app/webb
  2. Val av sökorsak slussar vidare till rätt formulär
  3. Patienten fyller i sin anamnes i frågeformuläret
  4. Bokar en tid för digitalt vårdmöte
  5. Betalning sker, bekräftelse skickas till patienten
  6. Digitalt vårdmöte sker med vårdgivaren
  7. Vid behov bokas det in ett fysiskt vårdmöte
  8. Vårdgivaren kompletterar journalen, även med recept/remiss
  9. Journalen signeras och skickas direkt till journalsystemet

 

Fler och fler patienter uppskattar flexibiliteten att kunna kontakta en vårdcentral genom sin mobil eller dator, och med Digital klinik kan en fysisk vårdcentral utöka sitt erbjudande och nå en ny grupp av patienter som man inte har lyckats attrahera tidigare.

Digital klinik är framtaget tillsammans med wx3, som med sin kommunikationsplattform MBX för patientvideo, digital tidsbokning och mobil telefonväxel redan finns installerad på ett flertal vårdcentraler i Sverige.

- Tillsammans erbjuder vi en digitaliserad och sammanhållen vårdprocess som ger en kvalitetssäkring av information och dokumentation, en möjlighet till en större patientbas, samt en betydande besparing tack vara att man inte behöver dokumentera samma sak flera gånger, säger Erik Sidenbladh, Teknisk säljare på wx3.


Strikersoft utvecklar verktyg för digitalisering av vården som höjer kvalitén, minskar administrationen och ökar patientmedverkan. SwipeCare® är ett iPad-baserat verktyg som med avancerade mallar ger ett gemensamt arbetssätt för hela organisationen vilket ökar effektiviteten, ger mindre variation i bedömningarna samt involverar patienterna, och som nu breddinförs inom Praktikertjänst.

Wx3 erbjuder kommunikationslösningar för vårdgivare inom både primärvård och kommunal verksamhet. Kommunikationsplattformen MBX erbjuder patientvideo, digital tidsbokning och mobil telefonväxel och används av ett flertal vårdgivare i Sverige.


 

GRATIS E-BOK: IT inom vården

eHälsa-IT-inom-vården-121x200

Drönare, operationsrobotar och nya smarta appar. I den här e-boken reder vi ut begreppen kring tekniken bakom e-hälsan och ger aktuella exempel på hur den förändrar framtidens vård.

 

Ladda ner E-boken


 

Läs mer om eHälsa >>