Icon - Strikerfeed

Nyheter

Strikersoft utser Lisa Norén till Chief Medical Officer

Strikersoft har utsett Lisa Norén till Chief Medical Officer. Lisa är idag medlem i Strikersoft eHealth Advisory Board.

LIsa Norén Strikersoft eHälsa

 

– Framgångarna med SwipeCare® inom både slutenvården och öppenvården har också ökat kraven på vår medicinska kompetens. Det är därför extra glädjande att vi nu har med oss Lisa Norén i teamet för att stärka upp denna del, säger Fredrik Wångberg, CEO Strikersoft.

– Digitaliseringen av vården går allt snabbare och det är viktigt att säkerställa att den medicinska kvaliteten både behålls och förbättras när eHälsa blir vardag i den kliniska verksamheten, säger Lisa Norén. Det ska bli väldigt spännande att få bli än mer involverad i Strikersofts resa inom eHälsa både i Sverige och internationellt.

Lisa Norén är specialistläkare i allmänmedicin och har arbetat som överläkare, verksamhetschef, läkarchef och utvecklingschef vid olika privata vårdgivare. Lisa är också medlem i Strikersoft eHealth Advisory Board.

Lisa om digitalisering i vården


 

 

Om Strikersoft och SwipeCare®:

Strikersoft utvecklar verktyg för digitalisering av vården som höjer kvaliteten, minskar administrationen och ökar patientmedverkan. Strikersoft är partner till CGM.

SwipeCare® Hospital är ett prisbelönt system för slutenvården med bl.a. ett iPad-baserat verktyg som med avancerade mallar ger ett gemensamt arbetssätt för dokumentation och anamnes i hela organisationen. Det ökar effektiviteten genom att ta bort dubbeldokumentationen samt att patientdata blir tillgängligt i journalen direkt efter patientmötet. SwipeCare® Hospital ger också högre medicinsk kvalitet genom att minska variationen i bedömningarna, och det intuitiva användargränssnittet gör att patienterna är med och själva fyller i sin status.

SwipeCare® Clinic är ett integrerat vårdsystem för specialistkliniker och primärvårdsenheter inom öppenvården. Det ger en sammanhållen vårdprocess med allt från tidsbokning och betalning till egenremisser, patientanamnes, journalskrivning och statistik. SwipeCare® Clinic integrerar också de fysiska och digitala vårdmötena till en sammanhållen vårdprocess, där vårdgivaren kan välja metod för patientaccess som t.ex. videomöten eller asynkron chat.

 


 

Trender inom eHälsa 2018

Ladda ner årets upplaga av Trender inom eHälsa och håll dig uppdaterad om bl.a. AI, digitala kliniker och DNA-redigering.