Icon - Strikerfeed

Nyheter

Spaningar från NHS #MediDigi Hack i England

Strikersoft deltog i #MediDigi Hack som organiserades i samarbete mellan the Health and Wellbeing Innovation Centre i Cornwall och National Health Service (NHS) den 16 november 2016.

NHS personal från avdelningarna för tjänsteutveckling och förbättringsarbete, klinisk teknik och IT, kommunikation och ekonomi samt sjuksköterskor och läkare närvarande på eventet tillsammans med universitet och privata företag.


Möjligheterna med IT i vården

- Här och i andra möten som organiserade av Invest in Cornwall såg vi en vilja hos alla att verkligen ta tillvara de möjligheter som finns att utnyttja IT i vården, säger Tim Bray, VP Sales på Strikersoft. Jag blev också imponerad över att NHS personal från så många olika avdelningar var närvarande på eventet och det stora intresse som alla visade, från IT-avdelningar till läkare och sjuksköterskor, att engagera sig och jobba för förändring och innovation.

eHealth at Health and Wellbeing Innovation Centre Cornwall

  

Spårning av patienter och utrustning

Utmaningarna som vården står inför är mycket lika i Storbritannien och i Norden t.ex. att förbättra processeffektivitet, minska variationer i behandlingar och få en mer patientcentrerad vård. Många andra frågor fanns också på agendan.

- Ett område inom e-hälsa som diskuterades mycket var spårning av patienter och utrustning. Bara att veta var all utrustning finns, eller var någon ställt en, kan vara en riktig mardröm på ett stort sjukhus, förklarar Tim Bray. Det är inte ovanligt att mängden utrustning som köpts in är 10-20% större än vad som egentligen behövs eftersom personalen inte kan hitta, eller inte har tid att söka efter, utrustning som någon placerat på fel ställe eller inte lämnat tillbaka.


Patientflöde

Ett annat område där många önskade se en förbättring var patientflödet, dvs att kunna spåra en patient under hela vistelsen på sjukhuset t.ex. från akuten till en vårdavdelning och till utskrivning. Först handlar det om att hitta var patienterna befinner rent fysiskt, oavsett om de går själva, sitter i rullstol eller ligger i en sjukhussäng. Nästa steg är sedan att berätta för patienten var den ska gå och hur man kommer dit. Allt övervakat i realtid för att kunna optimera både kort- och långsiktigt. Med en funktion som automatisk eskalerar när något ovanligt inträffar i flödet så förbättras patientsäkerheten ytterligare.

- När t.ex. en äldre patient att går iväg från avdelningen, eller ett blodprov inte dyker upp i tid, så utlöser den automatiska eskaleringsprocessen ett larm och lämpliga åtgärder kan vidtas. Att veta var sjukhuspersonalen befinner sig var ett annat viktigt område, fortsätter Tim Bray. För ensamarbetande, t.ex. distriktssköterskor eller räddningspersonal, skulle ett automatisk spårnings och eskaleringssystem öka tryggheten avsevärt.


eHealth at Health Innovation Centre Cornwall

    

Egna informationskällor

Kommunikationen till allmänheten i hälsofrågor var ett annat ämne under eventet. Traditionella kanaler för kommunikation fungerar inte längre lika bra. Erfarenheter som delades av bl.a. avdelningarna för sexuell hälsa samt kirurgi visar att patienterna numera hittar sina egna informationskällor på nätet, eller i den andra extremen medvetet undviker den officiella sjukvårdens kanaler.

- Vi måste utnyttja verktygen i de nya kommunikationskanalerna, säger Ulf Lesley, marknads- och kommunikationschef på Strikersoft, och bättre förstå var våra målgrupper finns och hur de vill att vi ska kommunicera med dem. En processutveckling även inom kommunikation. Det var flera mycket intressanta diskussioner kring gamification, där spel av typen Pokémon GO med augmented reality AR nämndes för en yngre målgrupp medan korsord och Wordfeud bättre passar för äldre. Några deltagare berättade också om sina planer med Virtual Reality VR och det ska bli intressant att följa deras utveckling vid nästa #MediDigi Hack.