e-hälsa-icon

FOKUSOMRÅDEN

E-hälsa

Digitaliseringen ger nya möjligheter inom e-hälsa att kombinera effektiva processer med ökat patientfokus.

Se Linda Vogt på ASIH (Avancerad Sjukvård I Hemmet) vid Praktikertjänst N.Ä.R.A. berättar om sina erfarenheter av att arbeta med e-hälsa och använda SwipeCare tillsammans med patienterna i sitt dagliga arbete.

 

   

  

SwipeCare® - e-hälsa och IT inom vård och omsorg

Gemensamt arbetssätt för minskad variation

SwipeCare är ett prisbelönt verktyg for IT i vården som ger mindre variation i bedömningarna, involverar patienterna och gör det enklare att skriva journaler.

Guider och avancerade mallar ger ett gemensamt arbetssätt för hela organisationen med enhetliga processer som ökar effektiviteten och höjer vårdkvalitén.

  • Mobilt, smartphone och datorplatta
  • Strukturerat och gemensamt arbetssätt
  • Förklarande bilder och text
  • Flexibelt för olika vårdformer
  • Ökar patientmedverkan
MER INFORMATION OM SWIPECARE >>

 

SwipeCare® Clinic

 

SwipeCare Clinic Workflow vårdprocess

SwipeCare® Clinic är ett integrerat vårdsystem för specialistkliniker och primärvårdsenheter

Vi har paketerat två olika versioner av SwipeCare® Clinic, en version för Specialistkliniker och en för Vårdcentraler. Merparten av funktionaliteten är densamma, men eftersom det skiljer något i den kliniska verksamheten har vi tagit fram två versioner. Här nedan finner du beskrivningen för Specialistklinker

Läs mer om SwipeCare® Clinic här >>

 

 

Trender inom eHälsa 2019/20

Ladda ner årets upplaga av Trender inom eHälsa och håll dig uppdaterad om bl.a. vård on demand, AI och Internet of old age

 


 

Att införa eHälsa

Att börja arbeta mer digitalt innebär ofta att man även måste ändra i sina rutiner och processer. Vi har samlat erfarenheter från några av våra kunder som har kommit en bit på sin resa. Vad ska man tänka på, och vad kan man förvänta sig?


eHälsa_LInda_Uppstart_SwipeCare

Se Elisabeth Norén och Linda Vogt från Praktikertjänst, samt Fredrik Eriksson från Vårdhuset berätta om sina erfarenheter av att införa e-hälsa i vården.

KLICKA HÄR >>


   

Vad är eHälsa?

Ofta syftar termen på nya IT-lösningar och innovationer som förbättrar och förnyar hälsofrämjande arbete och skapar nya former av vård och omsorg. E-hälsa är alltså inte en sak och inte heller själva tekniken, även om tekniken i form av digitalisering är det som möjliggör utvecklingen. E-hälsa kan bäst beskrivas som en förändringsprocess. Det är stora förändringar i form av nya sätt att tänka och arbeta, men också små processförbättringar i vardagen. Det kan vara allt ifrån att dokumentera ett vårdbesök direkt i journalen tillsammans med patienten, till att införa en gemensam vårdprocess för samtliga discipliner, eller att ha en människoliknande robot som hjälper äldre i deras hem.

Innovationer inom e-hälsa

Stora aktörer som SKL och CGM menar att innovationerna främst finns att hitta i de mindre entreprenörsföretagen. Strikersoft har arbetat med e-hälsa sedan 2010 och här nedanför kan du se några av Strikersoft’s bidrag till att uppnå en mer patientcentrerad vård med högre kvalitet och större tillgänglighet.

Bäst i världen på e-hälsa

I mars 2016 tog regeringen och Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) styrelse beslut om en ny vision för e-hälsa där Sverige år 2025 ska "vara bäst i världen på att använda digitaliseringen och e-hälsans möjligheter". För att uppnå detta krävs både ny teknik, att den nya tekniken används och att vården tar till sig nya sätt att arbeta. Att förändra arbetssätt och invanda strukturer måste gå hand i hand med att införa nya tekniska lösningar. Förändringar av människor beteende tar tid, ofta ganska lång tid. Så ska vården uppnå visionen 2025 måste både innovationsgraden och förändringstakten öka betydligt.

Stora utmaningar

Den snabba digitala utvecklingen i samhället har gett stora förbättringar av kvalité, tillgänglighet och effektivitet. Olika delar av samhället har dock kommit olika långt i sin digitalisering där vården ligger långt ner på skalan. Inom vården och omsorg finns samtidigt stora utmaningar i form av en åldrande befolkning, minskade resurser och en stel traditionstyngd organisation. För medborgare och patienter medför detta stora olägenheter med allt från långa väntetider i vården till försämrad livskvalitet. Detta gör e-hälsa till ett av de viktigaste verktygen för att både klara samhällsutmaningen och dra nytta av digitaliseringen möjligheter.


 

Ordo - e-hälsa i hemmet

Rehabilitering i mobilen

Ordo är ett verktyg som gör det både enklare och roligare för patienter att genomföra sitt rehabiliteringsprogram. Mobilen är alltid i fickan, och påminner även om man skulle glömma sitt pass.

För vårdgivaren innebär Ordo en effektivare rehabiliteringsprocess där man enkelt sätter ihop individuella program och där man samtidigt kan ha full kontroll över om och när patienten genomför sina övningar.

 

e-hälsa_Ordo_smart_teknik

e-hälsa för enklare och roligare rehabilitering

 

  • Mobilt, smartphone eller datorplatta
  • Video, bilder och text
  • Individuella program
  • Påminner och följer upp
  • Följer patientens framsteg

MER INFORMATION OM ORDO - E-HÄLSA I HEMMET

 


M-hälsa

m-hälsa, eller mobil hälsa, är kanske ett av de mest spännnde områdena inom e-hälsa just nu. När sjukhusen börjar flytta ut till primärvården, och allt mer av sjuk- och hälsovården bedrivas i våra hem, då blir mhälsa en naturlig del av sjukvårdssystemet. Allt från mobila enheter i hemmet till appar i bakfickan kommer att vara vardag inom några år. Kanske är m-hälsa det som tar it i vården från att vara teknikfokuserat till bli patientfokuserat.

mHälsa Mäta sömn liten

  

Precis som med begreppet e-hälsa finns det ingen given definition av mobil hälsa eller m-hälsa. Vanligast är dock att man räknar m-hälsa som en underkategori till e-hälsa och man syftar i regel på användandet av smart och mobil teknik för att underlätta och effektivisera dokumentation och kommunikation, till exempel mobil journalföring eller tidsbokning via Mina vårdkontakter. 

     Till m-hälsa räknas också de digitala verktyg som gör själva vården mobil, till exempel läkarbesök via videolänk, men också möjligheten av att ha vården närvarande i vardagen via appen i bakfickan, chatten vid skrivbordet och svaren i forum efter kontorstid.

Inspiration och nyheter inom e-hälsa

   

Erfarenhetsutbyte med USA kring kvalitetsarbete i vården

Besöket var första steget i ett samarbete att utbyta erfarenheter av uppföljning och kvalitetsarbete inom vård för hjärtsviktspatienter.

LÄS MER

 


 

Fem steg till att minimera den oönskade variationen i vården med e-hälsa

Fredrik Wångberg, VD på Strikersoft och Fredrik Eriksson, VD på vårdcentralen Vårdhuset delar intresset och passionen att förbättra vården med hjälp av smarta IT-lösningar för e-hälsa.

LÄS MER

 


 

Nytt koncept för e-hälsa ger kvalitativ vård på distans

- Ett av våra mål var att skapa en lösning för e-hälsa på distans för att hjälpa kroniskt sjuka, äldre eller de som behöver ständig vård,  säger Tomas Hörger, utvecklingschef på nWise.

LÄS MER

 


 

Sex råd för ett framgångsrikt förändringsarbete inom hälso- och sjukvården

Även om svensk sjukvård på många sätt ligger i framkant är utvecklingsmöjligheterna fortfarande goda, inte minst genom att förbättra verksamheten med hjälp av IT-stöd inom ramen för IT i vården.Samtidigt innebär förändringsprojekt också utmaningar...

Läs mer HÄR

 


 

Praktikertjänst utvecklar patientarbetet med smart e-hälsa teknik

När Praktikertjänst N.Ä.R.A. i Täby valde att starta upp ett nytt team för avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) var Elisabeth Norén, idag verksamhetschef geriatrik, en av initiativtagarna.

Läs mer HÄR

 


 

Appar spar arbete och frigör mer tid för patienter

— Att minska tiden som vårdpersonal ägnar åt administration, så att mer tid kan läggas på patienter är kärnan i vår verksamhet, säger Henric Carlsson, grundare och VD på Conscriptor. Problemet med några av dagens lösningar som stöttar vårdpersonal i deras dagliga arbete är att de är svåra att använda och tar värdefull tid från patienten, fortsätter Henric.

Läs mer HÄR

 


 

Enhetliga rutiner förbättrar effektivitet och kvalitet i vården

En av sjukvårdens mest uppmärksammade utmaningar är behovet att minska variationen hur vården levereras. Målet är att den vård som erbjuds ska anpassas utifrån patientens förutsättningar och behov snarare än utifrån vilken vårdinrättning man vänder sig till eller vilken vårdgivare man träffar på.

Läs mer HÄR

 


 

KUNDCASE

e-hälsa_nWiseMMXCare

nWise

"Strikersofts informella sätt och lyhördhet gör det lätt att arbeta med dem"

e-hälsa-MVTe-Kista-2016

Conscriptor

Dikterings-appar skapar mer tid för patienter