e-hälsa-icon

Fokusområden

SwipeCare

För effektivisering och automatisering av vårdens processer

  

Från 7000 patienter i kön till 0

Aleris Sömnapné reducerade vårdkön från 7000 till 0 i Stockholm. Samtidigt minskade väntetiden från 1,5 år till 2 veckor. Allt detta till en lägre kostnad.

 

 

Sedan 2017 - Marknadsledande inom ASIH

SwipeCare är det system som används av flest enheter inom ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet) i Stockholmsregionen. Det hela började för 5 år sedan.

 

 

Beslutsstöd vid
läkemedelsuppföljning

SwipeCare CDS-Pharma är ett kliniskt beslutsstöd för läkemedelsuppföljning och läkemedelsgenomgångar för läkare, sjuksköterskor och vårdpersonal som minskar risken för biverkningar och felmedicinerade patienter.

Det stödjer också medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) att förändra läkemedelsanvändningen på individ-, grupp- och aggregerad nivå inom en kommun eller organisation.

 

 

Digital effektivisering -
automatisera processerna

Automatiserade vårdprocesser innebär att systemet själv driver vårdprocessen framåt. Systemet bokar labbtider, kallar patienter och involverar vårdpersonalen när och där den behövs i processen.

Ett nytt sätt att tänka som minskar det administrativa och repetitativa arbetet för vårdpersonalen, höjer vårdkvalitén och involverar patienten ännu mer i sin egen vård.

 

 

Av vården - För vården

Idén till SwipeCare kommer från Linda Vogt, sjuksköterskan som 2014 undrade varför man hade fullt med praktiska digitala saker hemma, men på jobbet var det penna, papper och gula lappar som gällde.

Vidareutvecklingen av SwipeCare fortsätter på samma sätt, tillsammans med vården.

 

Att arbeta med SwipeCare

SwipeCare uppskattas av både vårdpersonal och patienter. Här berättar sjuksköterskan Jenny på Handengeriatriken när hon var tvungen att gå tillbaka till att jobba med papper och penna.

 

 

Urval kunder och partners

Här ett urval av de som använder SwipeCare, samt partners som hjälper till att göra SwipeCare till ett av vårdens mest uppskattade system.

Kunder och Partners

 

Broschyr om SwipeCare

Vår kund Aleris har producerat en broschyr som beskriver SwipeCare och hur den används inom Aleris. (SwipeCare kallas Stelpa inom Aleris Närsjukvård.)

 


 

 

Har du frågor eller vill veta mer:

Kontakta oss