e-hälsa-icon

Fokusområden

SwipeCare

Digitaliseringen ger nya möjligheter inom e-hälsa att kombinera effektiva processer med ökat patientfokus. Swipecare4 med automatiserade vårdprocesser minskar administrationen och höjer vårdkvalitén. 

Se Linda Vogt på ASIH (Avancerad Sjukvård I Hemmet) vid Praktikertjänst N.Ä.R.A. berättar om sina erfarenheter av att arbeta med e-hälsa och använda SwipeCare® tillsammans med patienterna i sitt dagliga arbete.

 

   

  

SwipeCare® 4 - med automatiserade vårdprocesser

Senaste versionen SwipeCare® 4 är helt omarbetad med en ny processmotor för att kunna erbjuda automatiserade vårdprocesser. Automatiserade vårdprocesser innebär att systemet själv driver vårdprocessen framåt. Systemet bokar labbtider, kallar patienter och involverar vårdpersonalen när och där den behövs i processen.

Ett nytt sätt att tänka som minskar det administrativa och repetitativa arbetet, höjer vårdkvalitén och involverar patienten ännu mer i sin egen vård.


 

SwipeCare® Clinic

 swipecare clinic illustration ver 2

SwipeCare® Clinic är ett integrerat vårdsystem för specialistkliniker och primärvårdsenheter

Vi har paketerat två olika versioner av SwipeCare® Clinic, en version för Specialistkliniker och en för Vårdcentraler. Merparten av funktionaliteten är densamma, men eftersom det skiljer något i den kliniska verksamheten har vi tagit fram två versioner. Här nedan finner du beskrivningen för Specialistklinker

Läs mer om SwipeCare® Clinic här >>

 


 

Trender inom eHälsa 2021

Ladda ner årets upplaga av Trender inom eHälsa och håll dig uppdaterad om bl.a. digifysisk flexibilitet, aHälsa och samverkan som katalysator.

 


 

Att införa eHälsa

Att börja arbeta mer digitalt innebär ofta att man även måste ändra i sina rutiner och processer. Vi har samlat erfarenheter från några av våra kunder som har kommit en bit på sin resa. Vad ska man tänka på, och vad kan man förvänta sig?


eHälsa_LInda_Uppstart_SwipeCare

Se Elisabeth Norén och Linda Vogt från Praktikertjänst, samt Fredrik Eriksson från Vårdhuset berätta om sina erfarenheter av att införa e-hälsa i vården.

KLICKA HÄR >>


   

Vad är eHälsa?

Ofta syftar termen på nya IT-lösningar och innovationer som förbättrar och förnyar hälsofrämjande arbete och skapar nya former av vård och omsorg. E-hälsa är alltså inte en sak och inte heller själva tekniken, även om tekniken i form av digitalisering är det som möjliggör utvecklingen. E-hälsa kan bäst beskrivas som en förändringsprocess. Det är stora förändringar i form av nya sätt att tänka och arbeta, men också små processförbättringar i vardagen. Det kan vara allt ifrån att dokumentera ett vårdbesök direkt i journalen tillsammans med patienten, till att införa en gemensam vårdprocess för samtliga discipliner, eller att ha en människoliknande robot som hjälper äldre i deras hem.

Innovationer inom e-hälsa

Stora aktörer som SKL och CGM menar att innovationerna främst finns att hitta i de mindre entreprenörsföretagen. Strikersoft har arbetat med e-hälsa sedan 2010 och här nedanför kan du se några av Strikersoft’s bidrag till att uppnå en mer patientcentrerad vård med högre kvalitet och större tillgänglighet.

Bäst i världen på e-hälsa

I mars 2016 tog regeringen och Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) styrelse beslut om en ny vision för e-hälsa där Sverige år 2025 ska "vara bäst i världen på att använda digitaliseringen och e-hälsans möjligheter". För att uppnå detta krävs både ny teknik, att den nya tekniken används och att vården tar till sig nya sätt att arbeta. Att förändra arbetssätt och invanda strukturer måste gå hand i hand med att införa nya tekniska lösningar. Förändringar av människor beteende tar tid, ofta ganska lång tid. Så ska vården uppnå visionen 2025 måste både innovationsgraden och förändringstakten öka betydligt.

Stora utmaningar

Den snabba digitala utvecklingen i samhället har gett stora förbättringar av kvalité, tillgänglighet och effektivitet. Olika delar av samhället har dock kommit olika långt i sin digitalisering där vården ligger långt ner på skalan. Inom vården och omsorg finns samtidigt stora utmaningar i form av en åldrande befolkning, minskade resurser och en stel traditionstyngd organisation. För medborgare och patienter medför detta stora olägenheter med allt från långa väntetider i vården till försämrad livskvalitet. Detta gör e-hälsa till ett av de viktigaste verktygen för att både klara samhällsutmaningen och dra nytta av digitaliseringen möjligheter.


 

M-hälsa

m-hälsa, eller mobil hälsa, är kanske ett av de mest spännnde områdena inom e-hälsa just nu. När sjukhusen börjar flytta ut till primärvården, och allt mer av sjuk- och hälsovården bedrivas i våra hem, då blir mhälsa en naturlig del av sjukvårdssystemet. Allt från mobila enheter i hemmet till appar i bakfickan kommer att vara vardag inom några år. Kanske är m-hälsa det som tar it i vården från att vara teknikfokuserat till bli patientfokuserat.

mHälsa Mäta sömn liten

  


 

KUNDCASE

e-hälsa_nWiseMMXCare

nWise

"Strikersofts informella sätt och lyhördhet gör det lätt att arbeta med dem"

SwipeCare m ssk

Stockholms Sjukhem

Insta-vecka av SwipeCare-ambassadörerna på Stockholms Sjukhem