Icon - Industries

Fokusområden

Cleantech

Vår vision "A safer, healthier and more efficient world" kan översättas med att vi vill hjälpa företag att utveckla smarta innovativa lösningar för en hållbar framtid.

 Cleantech eller på Svenska även kallat Miljöteknik är en benämning på produkter, tjänster eller processer som minskar den negativa påverkan på miljön genom energieffektiviseringar eller annan hållbar användning av resurser. 

Inom cleantech-sektorn står vi inför tekniska utmaningar som kräver innovativa och hållbara lösningar. Här är några av de vanligaste utmaningarna inom cleantech-området och hur vi kan hjälpa till att adressera dem:

Energilagring och distribution

En av de stora utmaningarna inom cleantech är att effektivt lagra och distribuera förnybar energi. Genom att integrera intelligenta styrningsmekanismer och avancerade mätmetoder kan vi maximera användningen av förnybar energi och minska beroendet av fossila bränslen.

 

Vatten- och resurshantering

Med ökande vattenbrist och behovet av att bevara naturresurser är det viktigt att ha effektiva system för vattenhantering och resursutnyttjande. Vi kan hjälpa till genom att  t ex utveckla lösningar för att övervaka och styra vattenförbrukning samt optimera resursanvändningen för att minska miljöpåverkan.

 

Hållbar transport

En annan utmaning inom cleantech är att främja hållbara transportalternativ och minska koldioxidutsläppen.  Det kan t ex vara utveckling av elektriska fordon, laddinfrastruktur och smarta transportsystem för att möjliggöra en övergång till miljövänliga transportlösningar.