Safety icon

Fokusområden

Säkerhet

Vi har lång erfarenhet av att utveckla säkerhetssystem. 

Säkerhet blir allt viktigare i dagens affärsmiljö. Den sträcker sig från säkerhet för flygplatser och köpcentra, till proaktiva inspektioner av fastigheter.

Strikersoft har en lång erfarenhet av att utveckla olika säkerhetssystem. Mobila lösningar, snabba kommunikationer, radio och intuitiva användargränssnitt är några av hörnstenarna i vår utvecklingsprocess.

 

Inspektioner

Safety engineer

En central del av säkerhetslösningarna är inspektioner. Dessa styrs ofta av lagar och krav från myndigheter, och innefattar bl.a. kontroller av brandrisker, asbest, utrymningsvägar mm. Det är vitalt att dessa kontroller blir väldokumenterade. Ofta kan myndigheter helt stänga ner en verksamhet om de upptäcker att alla dokument inte finns tillgängliga eller att någon inspektion inte gjorts i tid. 

Välstrukturerade processer och arkiveringssystem är avgörande för en framgångsrik inspektionsverksamhet. Inspektionerna måste också genomföras på ett effektivt sätt för att få ekonomi i verksamheten. På senare år har dessutom slutkundernas förväntningar höjts avsevärt vad gäller att få inspektionsrapporterna digitalt och med minimal fördröjning. 

Strikersoft har under många år utvecklat skräddarsydda inspektionslösningar, ofta baserade på komplexa interna verksamhetsprocesser och stränga lagkrav.

 

Inspection Framework

För säkerhetsföretag med något mer standardiserade krav erbjuder Strikersoft en flexibel plattformslösning, Inspection Framework, som gör det möjligt att snabbt bygga ett system för inspektion och säkerhet. Plattformen är baserad på erfarenehterna av de skräddarsydda lösningar som Strikersoft utvecklat under åren, och består av flexibla moduler som enkelt kan kombineras för att uppfylla de allra flesta krav som finns  på säkerhetssystem och processer idag.

Inspection Framework Produktblad

   

  

  

  

 


 

 


 

NEWSFEED

  

En digital revolution i byggbranschen

safety_qmp1090_devices

  

– Utmaningen var att kunna omvandla dagens icke anpassade standarder, som är ett enormt komplext system, till ett verktyg med rätt format som är säkert och ger korrekt information, berättar Pernilla Eriksson, vd och projektansvarig på Kontrollbolaget. 

Läs mer HÄR

  

 


 

50% förbättrade ledtider for Tetra

safety-tetra-inspections

  

- Konsult- och värderingsverksamheten inom områdena brandskydd, hälsoskydd och vattenhygien är mycket dynamisk säger Peter Moore, VD på Tetra Consulting, UK.

Läs mer HÄR

  

 


 

Livsavgörande och affärskritiskt under ytan för NDE Offshore

NDE Offshore

– Inspektion av utrustning är A och O för dykning. Det är livsavgörande för våra dykare och samtidigt affärskritiskt för verksamheten, förklarar Anders Strand, Service Manager på NDE Offshore, ett av Sveriges ledande bolag inom dykning och offshore services.

Läs mer HÄR

  

 


 

KUNDCASE

safety-tetra-inspections

Tetra

"Tack vare den moderna och effektiva lösningen som Strikersoft utvecklat"

Safety_kontrollbolaget_byggnad

Kontrollbolaget

"Strikersoft har erfarenheten och kompetensen att förstå helheten"

NDE Offshore

NDE Offshore

50% tidsbesparing med mobila processer

Safety_case_BDO

BDO

Från papperskalender till digital marknadsföringsplattform