Icon - Strikerfeed

Nyheter

Högre medicinsk kvalitet och mer tid för patienterna – Strikersoft och Capio om resultatet av pilot med SwipeCare® på geriatriken

Strikersoft och Capio har under våren och sommaren 2018 genomfört en pilotstudie på två geriatrikenheter på Dalens sjukhus där vårdpersonalen använde ehälsoverktyget SwipeCare® Hospital vid inskrivning av patienter.

Patient och sjuksköterska med SwipeCare geriatriken

 

– Det som slagit oss är hur mycket mer strukturerad informationen blir till journalen när man använder SwipeCare, säger Dag Salaj, chefläkare på Capio Geriatrik Dalens sjukhus. Det blir så mycket enklare vilket ger personalen mer tid att fokusera på patienterna. Det har också visat sig att vårdpersonalen inte blir störda lika ofta under vårdmötet. Det ger en bättre arbetsmiljö för personalen och naturligtvis en bättre upplevelse för patienterna.

Enkel att använda

– Att genomföra en pilot under sommarmånaderna är alltid en speciell utmaning med bl.a. många vikarier, fortsätter Eva-Lena Engman, Senior Project Manager eHealth på Strikersoft. Här har vi dock inte sett några problem i utvärderingen utan tvärtom anger över 90% av personalen att det är enkelt eller mycket enkelt att använda SwipeCare.

Stöd i inskrivningen

– Vi är väldigt nöjda med resultatet, fortsätter Dag Salaj. Patienterna får ett bättre vårdmöte, kvaliteten och strukturen på informationen i journalen är bättre, det blir mer tid för patienterna och personalen upplever att de får stöd i inskrivningen med ett verktyg som de tycker är enkelt att använda.

Fler enheter

– Införandet av SwipeCare är en del i Capios övergripande strategi att ligga i framkant vad gäller digitalisering och patientcentrerad vård, och vi planerar att införa SwipeCare på andra enheter under hösten, avslutar Dag Salaj.

 

Kontaka oss för mer information om resultaten.

Jag vill veta mer

 

Capio är ett av Europas ledande hälso- och sjukvårdsföretag. Förutom i Sverige har vi verksamheter i Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. I Sverige finns Capio från Umeå i norr till Malmö i söder och erbjuder vård inom områdena primärvård, somatisk och psykiatrisk specialistvård samt akutvård.  Vår vision är att ge bästa möjliga livskvalitet för varje patient. Vår personalstyrka på över 13 000 medarbetare har detta som riktmärke i sitt arbete, varje dag. I våra fem verksamhetsländer tog vi, 2017, emot 5,1 miljoner patienter och hoppas att vi för dem har uppfyllt vårt mål att bota, lindra och trösta.

 

Strikersoft utvecklar verktyg för digitalisering av vården som höjer kvaliteten, minskar administrationen och ökar patientmedverkan. Strikersoft är partner till CGM.

 

SwipeCare® Hospital är ett prisbelönt eHälsa -system för slutenvården med bl.a. ett iPad-baserat verktyg som med avancerade mallar ger ett gemensamt arbetssätt för dokumentation och anamnes i hela organisationen. Det ökar effektiviteten genom att ta bort dubbeldokumentationen samt att patientdata blir tillgängligt i journalen direkt efter patientmötet. SwipeCare® Hospital ger också högre medicinsk kvalitet genom att minska variationen i bedömningarna, och det intuitiva användargränssnittet gör att patienterna är med och själva fyller i sin status.

 


 

Trender inom eHälsa 2021

Ladda ner årets upplaga av Trender inom eHälsa och håll dig uppdaterad om bl.a. digifysisk flexibilitet, aHälsa och samverkan som katalysator.