EVENT

EVENT

 

KOMMANDE WEBINAR

 

Machine learning webinar

Machine learning - Splunk

Få  överblick över dina användare. Ger en bättre överblick och säkerhet. Kan ge en ögonblicksbild över hur många som har kört Zoom - t ex, loggat in och vilka tjänster man har använt. Loggas och redovisas. En dashboard över hela företaget. Personal som jobbar remote kan få bättre stöttning. 

Detta webinar riktar sig lite mer mot nya spännande områden där vi ser en snabb digitalisering med olika uppkopplade embedded system som t ex inom Cleantech och Medtech. 

Här står vi inför nya utmaningar som olika data genererat från olika system och en kraftigt ökad volym av uppkopplade IoT-enheter.

Nästa datum : 

 • Onsdag  26 januari 2022
 • Tid : 08:30-09:15 

 

ANMÄL DIG HÄR 

 

Dosell

Från idé till prototyp och färdig lösning

Här får du får ta del av hur medtech bolaget iZafe gick från en idé till färdig lösning med  prototyping och en agil utvecklingsprocess. 

Vi tar upp utmaningar man kan ställas inför och ger tips och råd vad man bör tänka på i denna typ av projekt. Vi beskriver också den agila processen steg för steg.  

Dosell läkemedelsrobot

iZafe är ett LifeScience bolag som utvecklar och marknadsför den patenterade läkemedelsroboten Dosell.

Dosell Konsument är ett hjälpmedel för säkrare och enklare läkemedelshantering i hemmet som lanserades i oktober 2021. 

På webinaret beskriver Anders Segerström, VD Izafe Group, hur man gick från idéstadiet till den färdiga produkten Dosell Konsument, och vilka utmaningar man stod inför med mjukvaruutvecklingen.

Nästa datum: 

 • Har ägt rum. Nytt datum meddelas inom kort 

Tid: 08:30-09:15 

 


 

Ta del av hela vårt utbud av webinars  

 

 Karin tenelius

Agilt ledarskap - Med Karin Tenelius från Tuff ledarskapsträning i panelen

 

När ledarskap och utveckling går i takt. Agile utveckling , vilka fällor finns det och vilka fördelar ? Vi delar med oss av våra erfarenheter. 

Hur skapar man arbetsmetoder som ger en hållbar utveckling? Och hur hjälper man medarbetarna att använda sin fulla potential?

Vi har bjudit in Karin Tenelius, leadarskapsutvecklare från företaget Tuff Ledarskapsträning  och kan denna gång se fram emot en intressant dialog runt ämnet leadarskaps- och teamutveckling med agilt fokus och tillitsbaserad kultur. 

Webinaret hålls i form av en paneldialog där panelen som besitter lång erfarenhet av agilt arbete delar sina erfarenheter kring utveckling och ledarskap och hur team kan arbeta med ett agilt fokus.

Vi som deltar från Strikersoft:
Sara Bern, projektledare, Fredrik Wångberg CEO och Per Svärdby VP Sales. 

Nästa datum: 

 • Nytt datum meddelas inom kort 

Tid: 08:30-09:15

 

ANMÄLAN 

 
Admin

3 sätt att minska administrationen i vården

Alla pratar om att minska administrationen i vården. Att den både bör och ska minska är väl ingen emot, men frågan är hur? Det finns i princip tre sätt att göra detra på: sluta göra, göra på nytt sätt, eller överlåta på någon annan att göra administrationen

På seminariet går vi igenom de tre sätten och ger konkreta exempel hur det är implementerat i vården i olika verksamheter.

Medverkande:

 • Fredrik Eriksson, Verksamhetschef, Elit Ortopedi
 • Sara Bern, Produktägare SwipeCare, Strikersoft

Nästa datum:

 • Har ägt rum - håll utkik efter nytt datum 

TID: 08:30-09:15 

Automatiserade vårdprocesser

Automatiserat vårdstöd för vårdförlopp och vårdprocesser 

Att kunna stödja ett standardiserade vårdförlopp, vårdprocesser eller vårdepisoder med automatisering är en av nycklarna till att kunna korta väntetiderna i vården.

I detta webinar går vi igenom nyheterna i SwipeCare® 4 och vinsterna som den nya plattformen med automatiserade vårdflöden ger. Här blir det digitala verktyget kärnan i vårdprocessen, en förändring som man kunnat se inom andra områden där man arbetar med processtyrning. 

Emil Lennartsson, CIO på Aleris Sömnapné, har använt automatiserade vårdprocesser i över ett år och tar oss med på deras resa att effektivisera sömnapnévården i Stockholm och få bort vårdkön på 8000 patienter. Emil visar också hur ett helt automatiserat flöde ser ut för sömnregistrering och erfarenheterna från att införa och arbeta med det.

Medverkande:

 • Emil Lennartsson, CIO, Aleris Sömnapné
 • Sara Bern, Produktägare SwipeCare, Strikersoft

Nästa datum:

Har ägt rum - nytt datum läggs ut inom kort 

 • Tid: 08:30-09:15 

 

mobile eHealth

Mobilt vårdstöd

Patienterna blir mer mobila och förväntar sig att kunna kommunicera och hantera sina vådärenden mobilt. Vårdpersonalen inser samtidigt att de inte kan vara fast vid sin stationära dator utan behöver bra arbetsverktyg i sin mobila vardag.

På webinariet tar vi upp hur mobila vårdstöd kan implementeras och ger exempel från både öppen- och slutenvården.

 Medverkande:

 • Linda Vogt, Implementationsansvarig SwipeCare, Aleris Närsjukvård
 • Fanny Löwendahl, Senior projektledare eHälsa, Strikersoft

Nästa datum:

 • Nytt datum meddelas inom kort
 • TID: 08:30-09:15 

kvinna barn telemedicin

Digital patientkommunikation

Välkommen till ett frukostwebinar om digital patientkommunikation där vi bland annat tar upp frågeställningar såsom: 

 • Hur säkerställer man att kommunikationen görs på patientens villkor?
 • Hur få man patienten att själv utföra moment som vården traditionellt gjort?

På seminariet diskuterar vi möjligheter och fallgropar och tittar också på vilken typ av verktyg som finns och hur de används bäst.

Medverkande:

 • Thomas Holm, Affärsutvecklare, Generic Mobile
 • Sara Bern, Produktägare SwipeCare, Strikersoft

Nästa datum:

 • Nytt datum meddelas inom kort
 • 08:30-09:15

 


 

 Flowchart care process

Att digitalisera vårdprocesserna

Vad är viktigt att tänka på när man ska börja digitalisera sina vårdprocesser? Hur går det till rent praktiskt att överföra de dagliga analoga processerna in i den digitala världen?

På seminariet beskriver vi erfarenheter från vårdgivare som redan startat den digitala resan, och visar steg för steg hur man digitaliserar en vanlig vårdprocess.

Medverkande:

 • Sara Bern, Produktägare SwipeCare, Strikersoft
 • Fanny Löwendahl, Senior projektledare eHälsa, Strikersoft

Nästa datum:

 • I början av 2022, håll utkik!

 

  

 Automatiserade vårdförlopp

Webinaret hålls i dialogform och berör:

• Vårdförloppen som en del av Patientkontraktet, belysta i utredningen God och Nära Vård.
• Vi tittar som exempel på vårdförloppet RA, Reumatisk Artrit
• Automatiska vårdprocesser som digitalt stöd för vårdförloppen

GÄST:
Björn Lindberg, verksamhetschef primärvården och Ecru Consulting, verksamhetsutveckling och digitalisering inom hälso- och sjukvård.

NÄR: webinaret har ägt rum - nytt datum kommer inom kort 

TID: 08:30-09:15

 

Automatiserade vårdflöden 

 I detta webinar går vi igenom nyheterna i SwipeCare® 4 och vinsterna som den nya plattformen med helt automatiserade vårdflöden ger.  

Här blir det digitala verktyget kärnan i vårdprocessen, en förändring som man kunnat se inom andra områden där man arbetar med processtyrning.

Detta är steget vidare för att kunna frigöra resurser och säkra en effektiv vård med fortsatt hög kvalitet i framtiden.

NÄR: webinariet har ägt rum - nytt datum kommer . Håll utkik! 

 Tid: 08:30 - 09:15