Icon - Strikerfeed

Nyheter

19 av 20 patienter tycker egenremiss fungerar bra

Efter 1.5 års användning av egenremiss-funktionen i SwipeCare® anger 96% av patienterna hos Elit Ortopedi att den fungerar bra.

Skriver anamnes och bokar tid

Elit Ortopedi är en ortopedisk kirurgisk specialistklinik i Stockholm och har sedan starten fokuserat på att tänka nytt och arbeta digitalt i sina vårdprocesser. Som del i detta har man implementerat SwipeCare där den digitala egenremissen är en central del. I egenremissen skriver patienterna sin egen anamnes och bokar besökstid direkt i sin mobil eller dator.

 

100%

Som del i Elit Ortopedis kvalitetsarbete genomför man kontinuerliga patientundersökningar på alla patienter. Man ställer frågor om nöjdhet, förbättringar, NPS och om egenremissen.

– Redan i första mätningen låg nöjdheten extremt högt, säger Georg Ferm, ortoped och grundare av Elit Ortopedi. I en av månaderna hade vi till och med 100%, det vill säga alla som använt egenremissen var nöjda. Det visar att både intresset och mognaden att använda det digitala är hög hos patienter.

 

Bra samarbete med Strikersoft

För att hjälpa de som inte är så digitala har Elit Ortopedi en hjälpsida med en skriven guide och instruktionsfilm där man går igenom egenremissen steg för steg. Dessutom har man en terminal på kliniken där patienter kan få hjälp av vårdpersonalen att komma igenom det tekniska.

– Vi har också ett bra samarbete med Strikersoft och har kontinuerligt förbättrat interfacet och utformningen av frågorna i anamnesen baserat på patientundersökningarna och våra egna dataanalyser, fortsätter Georg Ferm.

 

Ingen överkonsumtion

När Elit Ortopedi startade kliniken varnade många för att egenremissen skulle kunna användas för att överkonsumera vård, eller att patienterna inte skulle kunna beskriva sina besvär tillräckligt bra.

– Vi ser väldigt få patienter som försöker få en tid utan att de egentligen behöver en ortopedisk behandling, säger Georg Ferm. Vi avvisar mindre är 5% av egenremisserna och för det mesta handlar det om att patienterna har en åkomma som inte är ortopedisk och som vi inte kan behandla.

 

Beskriver besvären bra

När det gäller att beskriva sina besvär, så brukar patienterna vara väldigt tydliga i sin anamnes.

– Generellt sett kan man säga att patienternas beskrivningar av sina ortopediska problem ofta är minst lika bra som de vi får från andra vårdenheter. Man undviker ju missförstånd och språksvårigheter, och patienter har många gånger mer tid att ordentligt beskriva sina symtom och sin sjukdomshistoria i egenremissen. Det blir lättare för oss att få en bra bild och vara påläst när vi sedan träffar patienten, avslutar Georg Ferm.