Icon - Strikerfeed

Nyheter

3-årigt samarbetsprojekt för innovationer i vården mellan Stockholms Sjukhem och Strikersoft

Strikersoft och Stockholms Sjukhem har signerat ett 3-årigt samarbetsavtal för att tillsammans driva innovationer och förbättringar inom vården. 

Ett av de största hindren för nya eHälso-tjänster är att vårdpersonalen upplever dem som krångliga och svåra att använda, och därför är vi extra glada över samarbetet med Stockholms Sjukhem där gemensam innovationsframtagning tillsammans med både personal och patienter är en av hörnstenarna, säger Fredrik Wångberg, CEO Strikersoft.

“Vi jobbar kontinuerligt med att förenkla och effektivisera vårt arbete så att större andel av arbetstiden kan läggas på vård istället för administration. Detta arbete kan inte göras utan digitala hjälpmedel och i Strikersoft har vi hittat en erfaren och kunnig partner som med samma entreprenörskap och värdegrund som vi själva har kan utveckla dessa tillsammans med oss.”

Karin Thalén, sjukhusdirektör Stockholms Sjukhem

Vi jobbar kontinuerligt med att förenkla och effektivisera vårt arbete så att större andel av arbetstiden kan läggas på vård istället för administration, berättar Karin Thalén, sjukhusdirektör Stockholms Sjukhem. Detta arbete kan inte göras utan digitala hjälpmedel och i Strikersoft har vi hittat en erfaren och kunnig partner som med samma engagemang och värdegrund som vi själva har kan utveckla dessa tillsammans med oss.

Det första projektet inom avtalet gäller ett nytt digitalt och mobilt arbetssätt för sjuksköterskor inom sjukvårdsverksamheterna på Stockholms Sjukhem. Satsningen innebär att alla sjuksköterskor under 2020 kommer att utrustas med läsplattor.

Syftet med detta sjukhusövergripande projekt är att skapa ett mobilt arbetssätt nära patienten och att också göra patienten mer delaktig i dokumentationen, förklarar Carin Åsen, IT-chef på Stockholms Sjukhem. Den nya tekniken gör att journaltexter kommer direkt in i journalsystemet TakeCare via fördefinierade mallar som finns i SwipeCare Hospital.

Den nya mobila digitala arbetsplatsen kommer även att ge åtkomst till övrig digital administration som mejl, intranät och dokument.