Icon - Strikerfeed

Nyheter

ERAB's nya lösning ger en exakt bild av energianvändningen.

Läs mer om hur ERAB's nya kundportal ger fastighetsägare en exakt överblick och kontroll över energianvändningen och samtidigt kostnadsbesparingar och hållbarhetsmål. ERAB som är en en del av Armatec-koncernen, stod inför utmaningen att skapa en ny portal för fastighetsägare. Projektet krävde specialistkompetens inom mjukvaruutveckling och systemintegration, vilket gjorde att man såg sig om efter en extern partner för uppdraget. Kundcase. 

Utmaningen

ERAB som är en en del av Armatec-koncernen, stod inför utmaningen att skapa en ny portal för fastighetsägare för att enklare kunna följa och optimera energianvändningen och andra viktiga mätvärden. Projektet krävde specialistkompetens inom mjukvaruutveckling och systemintegration, vilket gjorde att man såg sig om efter en extern partner för uppdraget.

Lösningen

Strikersoft engagerades för att genomföra projektet som startade med en förstudie för att säkerställa att alla tekniska krav och användarbehov kartlades noggrant.

 Efter att förstudien slutförts påbörjades utvecklingen av den skräddarsydda fastighetsportalen.

 Lösningen skulle fånga upp både historiska energiförbrukningsdata och realtidsdata från ERAB:s produkter och även andra datakällor och i slutändan ge fastighetsägarna en detaljerad överblick över sina fastigheter.'

Resultatet

Den nya portalen erbjuder fastighetsägare en klar och exakt bild av energianvändning och annan förbrukning och ger dem också möjligheten att proaktivt övervaka och optimera sina fastigheter.

 Strikersofts arbete har resulterat i en fastighetsportal som inte bara möter dagens krav på funktionalitet och användarvänlighet utan också bidrar till en mer hållbar och kostnadseffektiv förvaltning av fastigheterna.

 

“Den nya portalen erbjuder fastighetsägare en klar och exakt bild av energianvändning och annan förbrukning och ger dem också möjligheten att proaktivt övervaka och optimera sina fastigheter. Strikersofts arbete har resulterat i en fastighetsportal som inte bara möter dagens krav på funktionalitet och användarvänlighet utan också bidrar till en mer hållbar och kostnadseffektiv förvaltning av fastigheterna.”

Viktor Berggren, VD ERAB

Om Elektro Relä (ERAB)

Vår affärsidé är enkel. Tillverkning och försäljning av egna elektroniska konstruktioner för styr och övervakning av din ång- och värmecentral.

Sedan 1961 har Elektro Relä tillverkat nivåkontroller för ång- och värmepannor . Över 30.000 st katastrofskydd och nivåkontroller finns monterade i pannor, främst i Skandinavien. En stor del finns också på fartyg världen över. Vi är idag marknadsledande leverantör i Sverige, Norge och Finland.

Sedan år 2000 har sortimentet utökats till övrig styr- regler och övervakande utrustning i såväl pannrum som i fjärrvärmeundercentraler. Samtliga apparater och givare bildar en stor familj av produkter som tillsammans kan kombineras till kundanpassade enheter.

För att garantera bästa kvalitet på våra produkter är vi kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO9001 och ISO14001.

Vill du veta mer om hur vi hjälper företag att förverkliga och digitalisera sina projekt är du välkommen att höra av dig till oss. 

Vi berättar gärna mer om vår Business Value Model. 

Kontakt