Icon - Strikerfeed

Nyheter

Nya affärsmodeller för digital media

Affärsmodellerna för digital media står inför genomgripande förändringar. Peter Hanebäck, Executive Director på Strikersofts senaste kund Mediasmiths, förklarar vad som är på gång.

Peter Hanebäck Mediasmiths      Mediasmiths logo smaller

 

En av Strikersofts nya kunder är Mediasmiths som arbetar med innovativa lösningar till framför allt medieindustrin. Distribution och även hela affärsmodellerna för digital media står inför stora förändringar, så vi bad Peter Hanebäck, Executive Director på Mediasmiths, att beskriva förändringarna.

Enorma krav på realtid

"Trots att begreppet är slitet så skulle jag ändå säga att vi står mitt uppe i ett paradigmskifte. Om vi börjar med tekniken så ser vi att dagens molnteknik har kommit ifatt vad gäller behoven från mediaföretagen där mycket sker live och med hög kvalitet. Vi pratar stora filstorlekar och enorma krav på realtid."

"Det vi har försökt göra i Mediasmiths är att ta det som är teoretiskt möjligt, dvs. hantera och streama stora datamängder i realtid, och göra det praktiskt möjligt och tillgängligt ända ut till slutkonsumenten."

Inte bara teknik

"Ser man till medieföretagen är det egentligen inte tekniken som är den största utmaningen", menar Peter. "Frågan är hur man ska organisera sig så att man inte bara flyttar gamla arbetssätt till nya och fortsätter arbeta som tidigare. Då får man inte utväxling på digitaliseringen och kommer att bli omsprungen."

"Vi tänker så här: Om vi skulle starta från scratch hur skulle vi då jobba, och så organiserar vi oss och gör processerna därefter."

2020

"Just nu diskuterar vi med CTO:er hur en IT-miljö ser ut år 2020, så att de vet att de gör rätt investeringar idag. Den tidigare 5-års planen är borta. Tänk själv 5 år tillbaka i tiden, skulle du då kunnat förutse hur det ser ut idag? Svaret på den frågan är Nej. Tidshorisonten som går att planera på idag är 6-12 månader, inte mer. Istället måste man bygga för att kunna ändra i ett nästa steg, så man inte behöver byta precis allt."

Change will never be this slow again

"Förändringstakten kommer att öka betydligt inom media och det går inte att planera på samma sätt som tidigare", menar Peter, "och vi pratar inte små förändringar."

"Se på Netflix. De startade med att förmedla DVDer och lade en plan för att ta fram en egen set-top box. De var i princip klara att skicka ut inbjudan till lanseringseventet när VD:n insåg att det var helt fel väg. Det var inte en egen plattform som gällde, utan alla plattformar. Och nu går de från att vara ett distributionsbolag till ett produktionsbolag med egenproducerade serier."

"Fyra olika publika 90-graders, eller om det är 180-graders förändringar på 10 år. Vad är nästa steg? Det vet de själva bara imorgon."

Strikersoft är nu vårt förstahandsval

Mediasmiths försöker förändra sig själva i minst samma takt som sina kunder.

"Det var här Strikersoft kom in", fortsätter Peter. "Vi hade ett omgående behov som vi inte kunde möta själva inom front-end UX/UI. Då fick vi kontakt med Strikersoft som med noll overhead direkt började arbetade med våra utvecklingsverktyg och våra processer och snabbt satt sig in i våra problem. Inom deadline och budget fick vi god kommunikation med designteamet och god kvalitet på leveransen."

"Det är en partner som Strikersoft man behöver i det nya medielandskapet. Strikersoft är nu vårt förstahandsval när vi behöver extern hjälp."

4 råd

För att hänga med i den snabba förändringen har Peter fyra råd till medieföretagen när de planerar sina teknikinvesteringar:

  1. Bygg upp en egen kompetens
  2. Arbeta med teknikpartners som är innovativa
  3. Skaffa kompetens för att själv utvärdera vad som är rätt för ditt bolag och din affär
  4. Skaffa en partner som utmanar dig med nya idéer, men låt dem inte bestämma

    

Vill du veta mer om hur du hänger med i den snabba förändringen?

Ja, kontakta mig