Icon - Strikerfeed

Nyheter

VI BJUDER IN TILL PANELDISKUSSION PÅ MVTE E-HÄLSA 25 JAN

IVO rapporterar att var 5e patient får olämpliga läkemedel. Alla vill våra äldre väl, så varför går utvecklingen åt fel håll där bl.a. förskrivningen av antidepressiva läkemedel ökat med 22% de sista 5 åren. Är det så enkelt som tidspress och okunskap, eller finns djupare strukturella hinder som vi måste överbrygga?

 Delta i paneldebatten kring äldre och läkemedel:

Johan Fastbom, Professor Geriatrisk farmakologi

Dag Salaj, Äldrevårdsöverläkare

Anders Segerström, CEO iZafe

Cecilia Lundberg, Medicinsk Ansvarig Sjuksköterska Geriatrik

Ann Ubbe, SSPF Seniorerna

 

När. 25 januari 

Tid: 11.45-12-15  

 

LÄS MER OCH ANMÄL