Icon - Strikerfeed

Nyheter

Aleris Sömnapné först ut med Automatiserade vårdprocesser - pressmeddelande

Aleris Sömnapné (tidigare sömnapnémottagningen på Stockholm Heart Center) har under våren implementerat automatiserade vårdprocesser i sin verksamhet.
 
– Hög kvalitet samt effektiv och patientnära vård har alltid varit viktigt för oss, så automatiserade vårdprocesser var en naturlig utveckling för att höja nivån ännu ett steg i det arbetet, säger Emil Lennartsson, CIO på Aleris Sömnapné. 

– Aleris har alltid legat långt framme vad gäller eHälsa och därför är det extra roligt att Aleris Sömnapné på så kort tid implementerat automatiserade vårdprocesser med hjälp av SwipeCare® 4 i sin kärnverksamhet, säger Fredrik Wångberg, VD på Strikersoft.
 

Systemet driver vårdprocessen framåt

Tidigare processverktyg i vården har främst övervakat det som sker, och vårdpersonalen har manuellt flyttat patienten mellan varje steg i processen. I den automatiserade vårdprocessen är det systemet som driver processen framåt och initierar de förutbestämda stegen.
 
-  Automatiserade vårdprocesser är verkligen ett nytt sätt att arbeta i vården, säger Emil Lennartsson. Vi ser redan nu hur vår personal kan fokusera på andra saker än de rent administrativa, och hur systemet samtidigt säkerställer att alla steg verkligen blir gjorda vilket bidrar till en hög och jämn vårdkvalitet. Första processen att konvertera hos Aleris Sömnapné var den centrala processen för patienter som utreds eller behandlas för obstruktivt sömnapnésyndrom (OSAS), och där man idag har över 1000 registrerade patienter i det nya systemet.
 

Flera processer på gång att konvertera


– Vi har flera processer på gång att konvertera inom Aleris Sömnapné, fortsätter Emil Lennartsson. Vissa vårdepisoder är upp till ett år men behandlingen är oftast livslång och vi ska följa upp och hjälpa patienterna genom hela sin behandling. Då är det extra värdefullt att vi nu får ett system som automatiskt säkrar att varje steg blir genomfört på ett bra sätt under hela den långa tiden.
 
–Jag är övertygad om att automatiserade vårdprocesser är en del av lösningen för att klara vårdens stora utmaningar, att frigöra resurser och leverera en effektiv och högkvalitativ vård även i framtiden, avslutar Fredrik Wångberg.
 
Automatiserade vårdprocesser ingår i Strikersofts senaste version av sitt prisbelönta vårdsystem SwipeCare®, kallad SwipeCare® 4. Där har både patient, vårdpersonal och vårdledningen egna vyer, s.k. dashboards, där de kan se hur vården fortskrider från sina olika perspektiv.

Om Aleris Sömnapné

Aleris Sömnapné är en specialistmottagning som utreder och behandlar vuxna patienter med obstruktivt sömnapnésyndrom (OSAS). Aleris Sömnapné hette tidigare sömnapnémottagningen på Stockholm Heart Center.
 


Vad är Automatiserade vårdprocesser

 

Jag vill veta mer om automatiserade vårdprocesser och SwipeCare. 

KONTAKTA MIG