Icon - Strikerfeed

Nyheter

Spaningar runt eHälsa från Almedalen 2019

Vi samlade alla Strikersofts deltagare samt några av våra kunder som varit med på vårt seminarium under veckan och lät de sammanställa sina spaningar.

Almedalen seminarium 2

 

Efter sommar och semester kanske Almedalen känns långt borta, men inför hösten är det en god värdemätare på vad som kommer att hända och hur långt vi kommit i digitaliseringen av vården.

Veckan

1) Lika aktivt och hög klass som tidigare år. Något färre antal seminarier i år, delvis beroende på att det inte är valår, men också för att många av diskussionerna sker ”i enrum”.

2) Patienterna lyser fortfarande med sin frånvaro. Alla pratar om dem, men det är sällan med i diskussionen på scen.

3) Hållbarhet och miljö, så hett inom de flesta andra områden, nämns knappast när man pratar vård och omsorg. När kommer den vågen?

eHälsa

1) Digitalisering är nu en självklarhet men de flesta befinner sig fortfarande i pilot-/tidigt införandestadie. Det är inte många som kan stoltsera med att ha hundratals användare eller tusentals patienter på månadsbasis. Kanske är det en verklighet till Almedalen 2021? Man letar också fortfarande efter success factors för digitaliseringen. Är det tidsbesparing, patientinvolvering, arbetsmiljö, hemsjukvård…??

2) Begreppet Ekosystem är tillbaka! Det lär ta ett tag innan verkstaden är igång men bra att Region Skåne verkar tro på det konceptet. Förhoppningsvis kommer de aktörer som nu satsar på detta att få möjlighet att komma in i tid och konkurrera på rimliga villkor.

3) AI är däremot inte alls lika hett i år. Det finns många initiativ och de flesta håller på att bygga in AI i sina processer eller verktyg. Ska bli intressant att se om vi får höra om resultat från breddinföranden nästa år.

4) Data, dvs den stora mänga vårddata som hela tiden produceras, är en outnyttjad resurs. I datan kan man hitta både framtida trender, men också en beskrivning på hur det ser ut just nu. Var finns stoppklossarna i vårdflödet? Har förbättringsåtgärderna börjat ge effekt? Att kunna mäta och justera i realtid är nästa steg. För att inte tala om när patienterna kommer till vården med sin egen data och kräver att personalen ska ta med den i sina bedömningar. Med egenremiss kan de snart addera den till sin egen journal.

5) Ett återkommande tema var att digitaliseringens i nästa steg blir en självklar del av organisationen och att vi slutar att prata om digitalisering som ett eget begrepp. Men förändringar tar ofta läng tid och man kommer nog att prata digitalisering även om 5 år i Almedalen. Digitalisering är så mycket mer än att ”bara” digitalisera analoga processer. Det är ett nytt sätt att arbeta och i förlängningen ett nytt sätt att ge vård. Och när digitaliseringen framställs som lösningen på sjukvårdens alla stora utmaningar: åldrande befolkning, ökade kostnader, den medicintekniska utvecklingen och bristen på arbetskraft, så är det svårt att se att dessa är lösta om 5 år.

6) Det finns många extremt intressanta småföretag och projekt som snabbt kan komma att förändra sjukvården. Vissa börjar få traction, dvs en exponentiell tillväxt av sina tjänster, och om ett par år kommer vi säkert se flera stjärnor som vuxit sig starka.

7) Makten fortsätter gå från professionen till patienterna och medborgarna. Hur den mer traditionella vården och professionen reagerar på detta gav ett splittrat intryck, från ”huvudet i sanden” till att vilja ta kommandot och ligga främst i utvecklingen. Kommer vi i framtiden att se på ett läkarbesök på samma sätt som vi idag ser på ett besök på banken?

8) Det vårdområde som vid sidan av nätläkarna har den mest intressanta utvecklingen är psykisk hälsa. Flera intressanta reformer t.ex. egeninläggning i slutenvården, börjar få genomslag med stora intressanta effekter, och man kan boka tid med en psykolog på samma enkla sätt som men en allmänläkare på t.ex. Kry. Efter psykisk hälsa, vad blir nästa område för ”nätvården”