Icon - Strikerfeed

Nyheter

Strikersoft ingår samarbetsavtal med CompuGroup Medical Sweden AB (CGM).

Strikersoft AB ingår samarbetsavtal med CompuGroup Medical Sweden AB (CGM). Tillsammans kan vi erbjuda avancerade mobila övervaknings- och dokumentationstjänster för att förbättra vårdprocesserna både inom och utanför sjukhusmiljöer, en ny nivå av effektivisering inom e-hälsa genom CGM@HOME, där patienter kan få vård i hemmet med kontinuerlig monitorering och realtidsuppdatering av hälsodata.

Strikersoft AB är glada att meddela att de har ingått ett samarbetsavtal med CompuGroup Medical Sweden AB (CGM) för att tillsammans kunna erbjuda mobila övervaknings- och dokumentationstjänster inom och utanför vård- och sjukhusmiljö. Samarbetet skapar en helt ny nivå av effektivisering inom e-hälsa och dess förflyttning av vård och omsorgsprocesser.

Inom ramen för konceptet CGM@HOME kommer parterna att möjliggöra förflyttning av slutenvårdspatienter till hemmet, samtidigt som monitorering och vårddokumentationen bibehålls. Med hjälp av CGMs senaste tillskott CARE MAP, skickas patientens mätvärden i realtid till vårdverksamheten från olika enheter som tex pulsoximeter, blodtrycksmätare eller EKG. Detta gör att vårdgivaren kan följa patientens värden och symptom på distans. Monitoreringen sker dygnet runt med direkt överföring till CGMs vårdinformationssystem TakeCare, vilket underlättar och skapar effektiva och säkra förflyttningar inom vårdprocessen.

Inom samarbetet kan man redan nu erbjuda en sk “bedside” lösning för en vårdavdelning. Detta innebär ett mobilt vårdstöd med hjälp av SwipeCare från Strikersoft, en mobil enhet/platta där bl a inskrivning och dokumentering av vitala parametrar hos patienten kan ske direkt vid sängplatsen. Informationen förs över i realtid direkt till CGMs vårdinformationssystem TakeCare. För verksamheten innebär det effektivare arbetssätt, mer tid hos patienten samt en ökad kvalitet i vård och dokumentaion.

Vi välkomnar samarbetsavtalet med Strikersoft," säger Massimo Johansson, Vice President Sales, Marketing and Communication på CGM Sweden. "Genom att kombinera våra innovativa tjänster och produkter, öppnar vi upp för en ny era av mobila dokumentationstjänster inom e-hälsa”. Detta kommer inte bara gynna vårdpersonalen genom ökad effektivitet, utan även ge patienterna trygghet och möjligheter till självständighet och ökad livskvalitet.

Läs hela pressreleasen: https://www.mynewsdesk.com/se/strikersoft-ab/pressreleases/cgm-och-strikersoft-ingaar-avtal-foer-att-oeka-tryggheten-och-sjaelvstaendigheten-foer-varje-patient-3320131