Icon - Strikerfeed

Nyheter

Strikersoft och Acceptus sluter samarbets- och återförsäljaravtal runt implementeringen av eHälso-plattformen SwipeCare®

Strikersoft och Acceptus har slutit ett samarbetsavtal för att kunna erbjuda en mer fullödig support för implementeringen av eHälso-plattform SwipeCare® i vården. I avtalet ingår också att Acceptus blir återförsäljare av SwipeCare® på den svenska marknaden.

Implementering av eHälsa

 

Samarbetsavtalet innebär att vårdgivare som väljer SwipeCare som eHälso-verktyg nu får tillgång till Acceptus hela erfarenhetsbank och rika lista av konsulttjänster för att säkerställa att investeringen i eHälsa verkligen ger de förväntade resultaten i form av bl.a. mindre administration, högre medicinsk kvalitet och mer patientnära vård.

- När vi hjälpt våra kunder med införandet av SwipeCare i deras organisationer har vi blivit medvetna om sanningen i påståendet att en eHälso-lösning ofta står och faller med implementeringen, säger Fredrik Wångberg, CEO på Strikersoft. Vi har därför sökt efter en partner inom vårdsfären som kan hjälpa våra kunder att få ut hela effekten av digitaliseringen genom att erbjuda hela spannet från kompletta projekt och utbildning till verksamhetsutveckling och uthyrning av interimschefer, och det har vi nu funnit i Acceptus.

 

Återförsäljaravtalet innebär att Acceptus stärker sitt erbjudande på den svenska vårdmarknaden, samt att SwipeCare direkt blir tillgänglig som en integrerad lösning till Acceptus över 250 kunder i Sverige.

- SwipeCare passar perfekt i vårt erbjudande när vi arbetar med verksamhetsutveckling inom vården eftersom den fungerar som ett effektivt verktyg när vi hjälper våra kunder att förbättra sina arbetsflöden och processer, säger Anette Cederberg, VD på Acceptus. Vi kommer att erbjuda en paketlösning runt SwipeCare där skapande av mallar, visning/utbildning, kundsupport, förvaltning, mjukvara och hyra av hårdvara ingår.

Acceptus finns på plats på Vitalis mässan 24-26 April tillsammans med Strikersoft i monter B01:01 där det finns möjlighet att diskutera mer runt implementeringen av eHälso-lösningar.

 

Strikersoft utvecklar verktyg för digitalisering av vården som höjer kvalitén, minskar administrationen och ökar patientmedverkan. Strikersoft är partner till CGM.

För mer information kontakta
Fredrik Wångberg, CEO Strikersoft
fredrik.wangberg@strikersoft.com
0730 632 301

 

Acceptus erbjuder erfarna konsulter med sjukvårdsbakgrund som implementerar eHälsa, samt erbjuder installation, support och förvaltning av TakeCare.

För mer information kontakta
Cecilia Svahn, KAM Privata vårdgivare, e-hälsa, Acceptus
cecilia.svahn@acceptus.se
0707 208 274 

Trender inom eHälsa 2021

Ladda ner årets upplaga av Trender inom eHälsa och håll dig uppdaterad om bl.a. digifysisk flexibilitet, aHälsa och samverkan som katalysator.