Icon - Strikerfeed

Nyheter

Strikersoft på Vitalis 2023

På årets Vitalis hittas ni oss i monter B 01:16 samt på tre seminarier med start tisdag 23/5.

MONTER B 01:16

Välkomna till Strikersofts monter där ni bl.a. kan prova demo av SwipeCares patientportal, automatiserade vårdprocesser, mobilt arbetssätt samt CDS-Pharma, ett integrerat kliniskt beslutsstöd för läkemedelsgenomgångar.

Under dagarna kommer några av våra kunder och samarbetspartners att finnas i montern för att presentera sina erfarenheter av digitalisering av vården. Se tider och ämnen nedan.

 

SEMINARIER

Under onsdag och torsdag 24/5-25/5 hittar ni tre seminarier där SwipeCare på olika sätt har hjälpt vården att effektivisera och automatisera vårdens processer. 

 

SemiNarie 1

Individanpassad och automatiserad smärtuppföljning sätter patienten och dessa smärta i centrum

Smärta är ett stort problem inom vården och hantering av smärta är ett område där vården ofta får klagomål. För patienter är smärta ofta ångestladdat och många känner sig nedstämda eller oroliga.

Av den anledningen ville Aleris sätta smärtan och patienten i centrum och göra uppföljningarna individanpassade. Man har därför utvecklat ett processflöde som automatiskt följer upp varje patient efter en ny förskrivning eller förändring av medicineringen. Patienten får ett SMS varje morgon med en länk till ett frågeformulär som hen kan besvara när och var det passar bäst, inte sällan tillsammans med anhörig. Vid slutet av uppföljningen görs en sammanställning och bedömning. Systemet informerar patienten vad som händer under hela processen, resultaten av bedömningarna och vad nästa steg är i patientens vårdprocess.

Föredraget presenterar erfarenheterna, både från patienternas och vårdpersonalens synvinklar, på användningen av den digitala smärtuppföljningen 6 månader efter implementationen på ASIH i Stockholmsregionen.

Tid: Onsdag 24/5, kl 8.55-9.10

Plats: F1

Deltagare: Linda Vogt, Systemförvaltare och Implementeringsansvarig eHälsa, Aleris Närsjukvård

Mer information på Vitalis websida >

 

SemiNarie 2

Den digitala hjärtsviktmottagningen – Så tar vi vara på vården största outnyttjade resurs: Patienten

Framtiden kan inte bestå av att specialistutbildad vårdpersonal manuellt ska filtrera drivor av data från övervakning och egenmonitorering. Hur använder vi lärdomar från fältet och den nya teknologin för att maximera patientnytta och vårdeffektivitet?

Hjärtsvikt är den enda hjärtkärlsjukdom som fortfarande ökar i omfattning och närmare 300,000 svenskar är drabbade. Med erfarenhet från 8 års verksamhet och 250,000 patientdygn, tillsammans med flera insiktsfulla vårdgivare, har vi tagit fram ett koncept för att lösa tillgängligheten, öka vårdkvalitén och göra patienten mer involverad i sin egen vård: Den digitala sviktmottagningen.

Tid: Onsdag 24/5, kl 10.30-10.45

Plats: A1

Deltagare: Inger Hagerman, Läkare, PhD och fd Överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset

Mer information på Vitalis websida >

 

SemiNarie 3

En modern vård för patienter med obstruktiv sömnapné

Aleris Sömnapné började våren 2020 som enda leverantör i Stockholm att ge vård till vuxna patienter med obstruktivt sömnapnésyndrom (OSA) på uppdrag av Region Stockholm. Vid starten var det väntetider på över 1 år och 8000 patienter i kö. Vi har nu nått vårt mål var att få bort vårdkön och drastiskt förkorta tiden till diagnos för att ge alla tillgång till bra vård inom rimlig tid. Aleris Sömnapné ska nu hjälpa Västra Götalandsregionen att korta sina köer och flera regioner har visat intresse.

I seminariet beskriver vi våra erfarenheter från vårt arbete och ger tips till andra som står inför samma utmaningar. Vi visar hur vi genom att tänka nytt kan hitta nya sätt att hantera en stor patientgrupp utan ökade resurser och med bibehållen kvalitet. Vi kommer också att beskriva hur vi extraherar den data som finns i systemet på ett automatiserat och strukturerat sätt för att kunna analysera data och utveckla AI-baserade beslutsstöd.

Tid: Torsdag 25/5, kl 8.30-9.00

Plats: A6

Deltagare: 

Emil Lennartsson, IT/digitaliseringschef, Aleris Heart Center

Natalie Klintenstedt, Enhetschef, Aleris Sömnapné

Mer information på Vitalis websida >

 

 

PRESENTATIONER & DISKUSSIONER

Missa inte våra kunder och samarbetspartners som delar med sig av sina erfarenheter runt digitalisering av vården, och svarar på alla dina frågor runt deras resa.

Plats: Strikersofts monter B01:16

 

TISDAG 14.00 - 15.00

AI Chatbot

Christina Almskog, Key Account Manager, Inovia AI

 

ONSDAG 9.00 - 10.00

Den digitala Hjärtsviktmottagningen

Inger Hagerman, Läkare, PhD och fd Överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset

 

ONSDAG 9.30 - 10.30

Automatiserad smärtuppföljning

Linda Vogt, Implementeringsansvarig SwipeCare, Aleris Närsjukvård

 

ONSDAG 11.00 - 12.00

Den digitala Hjärtsviktmottagningen

Inger Hagerman, Läkare, PhD och fd Överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset

 

ONSDAG 13.00 - 14.00

AI Chatbot

Christina Almskog, Key Account Manager, Inovia AI

 

ONSDAG 15.00 - 16.00

Den digitala Hjärtsviktmottagningen

Andreas Blomqvist, V.P. Research and Development, CareLigo

 

TORSDAG 13.00 - 14.00

AI Chatbot

Christina Almskog, Key Account Manager, Inovia AI