e-hälsa-icon

SwipeCare

Att arbeta med SwipeCare

Hur är det att arbeta och använda SwipeCare?

 Vi frågade runt bland några av användarna:

 

Överläkaren

Katinka Sandberg, Överläkare, Palliativa avdelningen, Lidingö

 

 

“SwipeCare hjälper oss att lägga tiden på rätt saker, på patienterna. Det är det allra viktigaste.”

Lisa Norén, Medical innovation manager, Capio Ramsay Santé

 

 

Sjuksköterskan

Jenny G, Sjuksköterska, Handengeriatriken

 

 

“Vi räknar med att spara 5-10 minuter per nybesök i primärvården.”

Staffan Forsström, VD Medfit

  

Verksamhetschefen

Roger Larsson, Verksamhetschef / Läkarchef ASIH, Region Stockholm Södra, Aleris Närsjuvård

 

 

“Stelpa* har gett oss ett gemensamt sätt att tänka.”

Ann-Louise Rönnblad, Verksamhetschef och Läkarchef, ASIH Region Stockholm Norra, Aleris Närsjukvård
*SwipeCare kallas Stelpa inom Aleris Närsjukvård.

“Från ett lärandeperspektiv är SwipeCare jättebra.... Här har man statusen jättetydligt och jag kan koppla det direkt till den patient det gäller.”

Lovisa Johansson, Sjuksköterskestudent, Löwetgeriatriken

“Det här är ett verktyg för oss för att komma närmare patienten, och för att få vår journalföring gjord hos patienten och inte framför en dator.”

Yvonne Jönsson, Kvalitetsutvecklare på Aleris Närsjukvård