e-hälsa-icon

SwipeCare

Automatiserade vårdprocesser

Med automatiserade vårdprocesser driver systemet själv vårdprocessen och patienten framåt och samtidigt säkrar att varje steg blir gjort, och på ett kvalitativt och säkert sätt.

Automatiserad smärtuppföljning på ASIH

Linda Vogt på Aleris Närsjukvård berättar om erfarenheterna av att införandet av individanpassad och automatiserad smärtuppföljning på ASIH (Avancerad Sjukvård I Hemmet) enheterna i Stockholmsregionen.

 

Driver vårdprocessen framåt

Tidigare processverktyg i vården har främst handlat om att övervaka det som sker och vårdpersonalen har manuellt flyttat patienten mellan varje steg i processen. Att systemet själv driver vårdprocessen framåt innebär bl.a. att systemet bokar labbtider, kallar patienter och involverar vårdpersonalen när och där den behövs i processen, framför allt i de kliniska delarna.

 

Automatiserad sömnregistrering

Aleris Sömnapné har helt automatiserat sömnregistreringen för patienter med sömnapnésyndrom.

Sömnregistrering

Systemet skickar först ut ett sms till patienten, som sedan går in på sin patientportal för att boka tid för besök och svara på ett frågeformulär. Systemet sköter sedan administrationen runt utlämning och upphämtning av utrustning som patienten sover med, och som patienten hämtar i en iBox. Efter att patienten sovit överförs datan automatiskt till kliniken så att vårdpersonalen kan granska sömnen och ställa diagnos. Systemet levererar även automatiskt all data till kvalitetsregistret SESAR. 

 

Kärnan i vårdprocessen

Från att ha varit mer support blir det digitala verktyget nu kärnan i vårdprocessen. Systemet tar över mycket av de administrativa arbetsuppgifterna så att vårdpersonalen kan fokusera på vård av patienterna.