e-hälsa-icon

SwipeCare

Från 7000 patienter i kön till 0

På bara ett år lyckades Aleris Sömnapné reducera vårdkön från 7000 patienter till 0, och samtidigt minska väntetiderna till sömnvården från 1,5 år till 2 veckor. Allt detta till en väsentligt lägre kostnad. Hur gjorde de?

1. Rätt personal

Det första som Aleris Sömnapné fokuserade på var att ha "rätt personal", dvs personal som tycker om förändring och att jobba digitalt i vården. I svt-avsnittet berättar Agneta Skoglar, verksamhetschef och Natalie Dejbakhsh Klintenstedt, enhetschef om resan.

 

2. Automatisera processerna

I svt-avsnittet berättar Natalie Dejbakhsh Klintenstedt att patienterna inte längre behöver komma in till kliniken med sömnutrustnigen för att läsa av sömnvärdena. Avläsningen sker numera digitalt och helt automatiskt direkt från patientens hem.

Automatiseringen av vårdprocesserna är den andra nyckeln till Aleris Sömnapnés succé. Man låter helt enkelt systemet driva patienten framåt i vårdflödet, och interagerar bara när flödet är klart eller vid avvikelser. Här berättar Emil Lennartsson, CIO på Aleris Sömnapné mer om den automatiserade sömnregistreringen.

 

Vill du veta mer om Automatiserade vårdprocesser? Klicka här ->

 

3. Tydlig målbild, och satsa på volymerna

Den tredje nyckeln till framgång var att ha en tydlig målbild och att våga hålla kvar den trots att det blåser ibland. Aleris Sömnapné har också satsat på att automatisera de processer där de stora patientflödena finns. De digitala systemen kan då användas optimalt, och maximalt antal patienter får samtidigt tillgång till fördelarna med automatiseringen. Här sammanfattar Emil Lennartsson, CIO på Aleris Sömnapné framgångsfaktorerna.

 

 

 

Kontakta oss