e-hälsa-icon

SwipeCare

Patienter om SwipeCare

Med SwipeCare blir patienterna delaktiga i sin egen vård på ett helt nytt sätt. 

 

För patienter som har svårt att prata

 

 

Patientens egna ord

“Det häftigaste med SwipeCare tycker jag är att patientens egna ord kommer in i journalen”

Kristina Mokko Hed, Enhetschef ASIH Södertälje