e-hälsa-icon

SwipeCare

Patientportal

Patientportalen är en del av SwipeCare® där patienten själv kan logga in och besvara utskickade frågeformulär, boka tider eller se var i sin vårdprocess hen befinner sig. Den passar olika typer av verksamheter, och här exempel från ASIH och Sömnapné.

 

På ASIH i Sollentuna

Vi följde med sjuksköterskorna på ASIH i Sollentuna strax utanför Stockholm där man infört patientportalen i verksamheten. Hur tycker de och deras patienter det fungerar med patientportalen som verktyg i deras arbetsprocess?

 

 

 

Egenanamnes innan första besöket

För att kunna ge bra vård inom ASIH åkte sjuksköterskorna tidigare som ett första steg ut till alla nya patienter och ställde en lång rad frågor om deras livssituation. Nu skickar man istället ut ett frågeformulär som patienten svarar på i patientportalen. Det innebär att man redan vid första mötet i hemmet kan fokusera på patientens vård.

 

 

 

Patienten mer involverad

Med patientportalen kan patienterna sitta i lugn och ro och besvara frågorna i den takt och vid den tidpunkt som passar dem. Det fungerar i mobilen, på paddan eller i datorn. Stefan, patient på ASIH i Sollentuna, berättar om sina erfarenheter.

 

 

 

Patienten bokar sin egen tid

På Aleris Sömnapné använder man patientportalen i SwipeCare för att involvera patienten mer i vårdprocessen. Man låter t.ex. patienten själv gå in och boka tid för sitt nästa besök, och fylla i olika typer av formulär. Hör Emil Lennartsson, CIO på Aleris Sömnapné, berätta mer och visa hur det ser ut för patienten.

 

 

 

 

Kontakta oss