e-hälsa-icon

SwipeCare

Utbildningsfilmer SwipeCare

Här hittar du fem korta utbildningsfilmer som visar grunderna i användningen av SwipeCare.

 

1. iDappen som login lösning

• Knyta SITHS kortet till iPaden

 

 

2. Menyerna

Patientlista
Genomgång av:
• Patientlista på enheten
• Arbetslistan
• Användning av ”Plats”

Alla undersökningar
• Här finns pågående och inskickade undersökningar.

Inställningar
• Skicka teknisk information till leverantör
• Ljud
• Textstorlek
• HJÄLP-knappen

 

 

3. Patientlistor

• Lägga till ny patient – med och utan streckkod
• Arton Tolvansson – efternamn först
• Söka patient
• Redigera Plats och radera patient

 

 

4. Mallar

• Välja patient (med barcode)
• Mallar – öppna, visa olika funktioner, skicka, se status på mallen.

 

 

5. SwipeRead

• Läsa journalen, diagnoser och läkemedel