Ett komplett Systemhus

Steg 1: Från idé till definition

Development process - Step 1 w frame

 

Tidigare

Traditionellt har man i början av ett projekt lagt väldigt mycket tid på att specificera exakt hur produkten ska se ut och fungera när den är klar. Denna detaljerade beskrivning har sedan skickats över till utvecklingsavdelningen som jobbat själva enligt specen ända tills produkten varit färdig. Därefter gjordes ett acceptanstest där man jämförde produktens funktion gentemot de ursprungliga kraven i specifikationen.

Inte längre intressanta

Resultatet var ofta att det fanns diskrepanser mellan slutprodukt och specifikation, men också att funktioner som faktiskt var uppfyllda och definierade i specifikationen inte längre var intressanta för uppdragsgivaren. Så mycket hade hänt medan produkten utvecklades, både på marknaden, hos slutkunderna och i beställarens egen organisation, att kraven på produkten ofta var ganska långt ifrån de som en gång skrevs i specifikationen.

Bara 20% används

Det finns också statistik som visar att i projekt där slutprodukten specificerats in i minsta detalj vid projektstarten så används bara i genomsnitt 20% av funktionaliteten av slutanvändarna. Rätt gjort, men ändå fel kan man säga.

Det var baserat på dessa erfarenheter som man utvecklade det agila arbetssättet, som enkelt uttryckt innebär att man jobbar i veckocykler istället för i en stor cykel.

Första definition agilt

Även definitionen görs numera agilt, dvs. det man gör initialt är att ta fram en första definition av vad som ska utvecklas. Allt eftersom projektet fortlöper uppdateras dokumentationen kontinuerligt baserat på vad kund och slutanvändare ger som feedback.

User stories

Ibland byter man kravlistan mot user stories. En user story är en typisk situation där produkten används och där man beskriver i detalj på vilket sätt brukaren använder produkten. Detta gör det lättare för alla i projektet att förstå vad som verkligen ska uppnås med produkten.

Det är extra värdefullt när specifikationerna är lite tvetydiga och olika personer i projektet gör olika tolkningar baserat på tidigare erfarenhet, roller mm. En annan fördel med user stories är att utvecklarna direkt kan se när de är färdiga med sitt jobb; det är när user storyn är uppfylld och fungerar.

 

Se de andra stegen i utvecklingsprocessen:

 

 


 

 

Mer information

 

 jag vill veta mer