GDPR

Integritetspolicy

Strikersofts Integritetspolicy

  

Varför ska jag läsa denna policy?

Denna policy beskriver hur vi på Strikersoft samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Vilken information samlar ni in om mig?

Vi samlar in information som hjälper oss att tillhandahålla en tjänst till dig, det inkluderar:

Kunddata, är uppgifter som är kopplat till dig – bl.a. information om vilka tjänster/produkter du har och hur du använder dem, namn, e-postadress, telefonnummer, arbetsplats eller tjänst. Det kan också vara personnummer, IP-adress och dina användar-id, samt eventuell betalningsinformation eller annan information som du lämnat vid dina kontakter med oss.

Trafikdata är uppgifter som är kopplade till vad som händer när du besöker vår hemsida. Trafikdata behandlas i syfte att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät t.ex. när du skickar e-post. Då sparas vem som kommunicerat med vem, tidpunkter när kommunikationen påbörjats och avslutats, den sammanlagda tid som kommunikationen pågått och vilka nät som använts. Trafikdata är också information om var du är när du är uppkopplad till nätet – t.ex. till vilken radiomast.

Hur vi samlar in data

Vi samlar in och behandlar data som:

 • du själv lämnar när du blir kund hos oss samt när du kommunicerar med oss – t.ex. när du laddar ner en produkt, kontaktar oss för att få information, eller prenumererar på nyhetsbrev.
 • skapas när du besöker vår hemsida, eller på annat sätt kontaktar oss.
  Vi kan i enstaka fall hämta information från andra källor – t.ex. publikt tillgängliga personregister, samt personuppgifter via artiklar eller andra publika källor så som LinkedIn, samt från samarbetspartners. Denna typ av information används för att kunna förbereda och genomföra kommunikations- och säljaktiviteter.
 • samlas in genom att vår webbsida använder cookies som samlar in information på och från din webbläsare.

Vad använder vi data till, för vilka ändamål och med stöd av vilken rättslig grund?

 • Fullgörande av avtal
  Vi behandlar data för att identifiera dig som kund eller användare, för att hantera och leverera beställningar i enlighet med ditt avtal och för att tillhandahålla och bibehålla kommunikation. Vi behandlar även data för att ta betalt för de tjänster du använder, avtalat kring eller köpt, för att hantera dina fakturor och betalningar samt för kreditupplysningsändamål.
  Rättslig grund: fullgörande av avtal.
 • Utveckling av tjänst
  Vi behandlar data för att utveckla och hantera vår verksamhet, våra tjänster och våra processer. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov av våra produkter. Vi behandlar även uppgifter som vi från tid till annan separat samlar in från dig, exempelvis genom att du väljer att svara på ett frågeformulär som vi har skickat till dig.
  Rättslig grund: berättigat intresse (kunddata) och samtycke (trafikdata).
 • Direktmarknadsföring
  Vi behandlar olika typer av data för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig. Det betyder marknadsföring via t.ex. brev, telefon, sms, vår websida och e-post. Kunddata kan här vara till exempel namn, adress, e-mail, telefonnummer, demografiuppgifter (såsom kön, ålder och storleken på den stad du bor i), vilken tjänst du har samt vissa användardata. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov.
  Rättslig grund: berättigat intresse (kunddata) och samtycke (trafikdata).
 • Efterlevnad av lagar
  Vi behandlar data i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter.
  Rättslig grund: rättslig förpliktelse.

Hur länge spar vi data

För allas bästa vill vi inte spara data längre än vi behöver. Olika data sparas olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och våra skyldigheter enligt lag.

 • Kunddata spar vi så länge du är kund hos oss och därefter minst 13 månader efter det att avtalsförhållandet upphört och som mest 60 månader, om ingen kundaktivitet registrerats i våra interna system. Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas enligt lag, t.ex. bokföringslagen.
 • Trafikdata sparas för faktureringsändamål. När det gäller obetalda fakturor sparas uppgifterna till dess fordran är reglerad. När fakturan är betald sparas uppgifter enligt lag, t.ex. bokföringslagen.

Till vem lämnar vi ut data

Vi kan i vissa fall komma att lämna ut din data för att kunna driva vår verksamhet. Andra som kan komma att få ta del utav datan är:

 • Underleverantörer, och andra bolag inom Strikersoft AB och dess ägarbolag som behandlar data för vår räkning.
  Inom olika områden anlitar vi leverantörer och i vissa fall även egna bolag inom koncernen. Detta för att kunna leverera våra tjänster. Det innebär att även de behöver viss information om dig. Dessa parter får dock inte använda data om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten eller på de villkor som vi anger.
 • Överföring till tredje land.
  Vissa leverantörer kan ha en del av sin verksamhet i länder utanför Sverige eller EU/EES (s.k. ”tredje land”). Det kan i vissa fall hända att vi behöver överföra din data till en leverantör i ett tredje land. Vid sådana tillfällen vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder och säkerställer att överförd data hanteras i enlighet med gällande lag. Det finns vissa länder som EU-kommissionen har beslutat att de uppfyller den nivå på skydd för personlig integritet som krävs, EU-kommissionens lista över godkända tredje länder hittar du här.
  I de fall då dessa krav inte är uppfyllda på förhand inrättar vi i enlighet med EUs generella principer för internationell dataöverföring och lämpliga skyddsåtgärder ett avtal med leverantören om att de är tvungna att tillämpa klausuler som EU-kommissionen har godkänt beträffande skydd för den personliga integriteten (beskrivs i originaltext här och i förtydligandena Recital 101 och 108 som du hittar beskrivna här). EU-kommissionens standardklausuler hittar du här. Mer information finner du på Datainspektionens sida om överföring av data till tredje land, klicka här.

Vad är mina rättigheter?

 • Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.
 • Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.
 • Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
 • Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller
 • Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring / utskick när som helst. Antingen genom att avprenumerera från meddelandet eller kontakta oss via e-post.
 • Klagomål: Du kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Hur kan jag använda mina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss skriftligt via brev eller e-post på de adresser som finns längst ned i denna policy. Om du vill lämna ett klagomål till datainspektionen så behöver du kontakta dem.

Uppdateringar till denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera det på vår webbsida. Denna policy uppdaterades senast den 22 Maj 2018.

Hur du kan kontakta oss

Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter så kan du kontakta oss på:

Strikersofts dataskyddsombud
Strikersoft
Isafjordsgatan 39B
SE-164 40 Kista

E-post: Dessa emaillådor bevakas av vårt dataskyddsombud.
dataskydd@strikersoft.com
DPO@strikersoft.com och
gdpr@strikersoft.com