Icon - Customer cases

Kundcase

Cabonline

 Genom denna samarbetsmodell kunde Cabonline frigöra värdefulla resurser för att fokusera på affärsutveckling.

 

UTMANING

 

För Cabonline, ett av Nordens ledande taxiföretag, blev den interna utvecklingen och underhållet av deras kärnsystem, TaxiSystem, en resurskrävande process. Detta tog fokus från den nödvändiga affärsutvecklingen. Att hitta en pålitlig partner som kunde ta över ansvaret för systemet och samtidigt integrera med deras befintliga team var en utmaning.

LÖSNING

 

Cabonline tog beslutet att samarbeta med Strikersoft och inkludera dem som en del av sitt utvecklingsteam vilket innebar att Strikersoft tog över ansvaret för utvecklingen och underhållet av TaxiSystem och arbetade nära Cabonlines interna resurser och produktägare. Genom denna samarbetsmodell kunde Cabonline frigöra värdefulla resurser för att fokusera på affärsutveckling.

RESULTAT

 

Ett konkret resultat av samarbetet mellan Cabonline och Strikersoft blev införandet av tjänsten "plocklista". Denna innovativa funktion möjliggör för affärsresenärer att förbeställa en taxi före sin ankomst till Bromma flygplats. Genom att följa en enkel SMS-anvisning kan resenären enkelt ta den första tillgängliga taxin i kön vid den dedikerade "plocklista" stolpen utanför ankomsthallen. Detta eliminerar behovet av att leta efter en tilldelad taxi och skapar en smidigare resa för kunden.

Denna tjänst, som först lanserades på Bromma flygplats i Stockholm, är inte bara en lokal lösning. Den kan implementeras i olika zoner i hela Sverige, både permanent och temporärt för evenemang och liknande. Detta är ett bevis på Cabonlines strävan att kontinuerligt förenkla och effektivisera sina kunders resor.

 

Cabonline är ett bra exempel på företag som kombinerar interna nyckelresurser med ett dedikerat konsultteam för att säkerställa en helhetslösning. Denna trend blir allt vanligare, särskilt inom branscher som präglas av hård konkurrens, såsom taximarknaden. Strikersoft är stolta över att stödja Cabonline i deras strävan att vara ledande inom tjänsteutveckling och kundfokus. Genom att integrera Strikersoft som en del av deras utvecklingsteam har Cabonline säkrat en konkurrenskraftig fördel i en föränderlig marknad.

“Vi hade tidigare all utveckling och underhåll av TaxiSystem inhouse. Vi insåg att detta tog alltför mycket resurser som vi istället behövde för att vidareutveckla vår affär, och det var då vi valde att ta in Strikersoft.”

Susanne Stålarm, produktägare