Icon - Customer cases

Kundcase

Kontrollbolaget

"Strikersoft har erfarenheten och kompetensen att förstå helheten"

Safety_kontrollbolaget_byggnad

   

UTMANINGARNA

 

Kontrollbolaget är ett företag med många års erfarenhet av krav- och kvalitetsledning inom både byggbranschen och kärnkraftsindustrin, och jobbar med bland annat kravställning, kontroller, rutiner och instruktioner för att kvalitetssäkra olika typer av projekt.

Byggbranschen är idag mycket traditionell och arbetet med kravställning sker främst manuellt – man bläddrar i pärmar och papper för att komma fram till vilken standard och vilka krav som gäller för det aktuella projektet, i bästa fall kan man söka efter informationen i ett pdf-dokument – något som är oerhört tidskrävande eftersom det inom byggområdet finns ungefär 4500 olika standarder som var och en i sin tur kan hänvisa till hundratals olika stödstandarder, så kallade normativa referenser, som ytterligare specificerar kraven för konstruktionen. 

Kontrollbolaget ville vara först med att digitalisera den här processen och letade efter en leverantör som hade förmågan att skapa en lösning som inte bara var användarvänlig och visuellt tilltalande, utan även kunde förstå den komplicerade infrastrukturen bakom informationen som verktyget skulle hantera.

– Vi såg att Strikersoft hade erfarenheten och kompetensen att förstå helheten och inte bara tänka kring vad som efterfrågades i stunden, utan även vad vi ville nå på sikt, säger Pernilla Eriksson, vd och projektansvarig på Kontrollbolaget. 

 

LÖSNINGEN

 

Strikersoft utvecklade QMP1090, ett webbaserat och användarvänligt verktyg som automatiserar den komplicerade processen bakom en korrekt och säker kravbild. Man anger helt enkelt vad som ska konstrueras och hur, vilket material man ska använda och med vilka metoder, varpå verktyget genererar en kravbild utifrån alla de olika standarder och normativa referenser som gäller för just det projektet. 

Kunderna köper en licens och kan sedan använda tjänsten helt på egen hand, eller låta Kontrollbolaget sköta delar av arbetet med krav- och kvalitetsgranskningen. Förutom leverantör är Strikersoft driftansvarig för tjänsten och sköter även all kundsupport.

 

RESULTATET

 

Kontrollbolagets egna tester visar att QMP1090 har effektiviserat arbetet med kravställning med över 80 procent. I Sverige omsätter byggbranschen 500 miljarder kronor per år, varav 2 miljarder kronor läggs på kravställningsarbete, vilket alltså skulle innebära en besparing på drygt 1,5 miljarder per år. 

Men en effektivisering innebär inte bara ekonomiska vinster – QMP1090 ökar även säkerheten. Den digitaliserade processen eliminerar risken för att missa eller utgå från fel information, och istället för att slösa en massa tid på att komma underfund med vilka krav som ställs, kan man istället lägga tiden på att säkerställa att kraven uppfylls och kontrolleras. 

Just nu innefattar verktyget 30 olika standarder, nästa steg är att utöka det med ännu fler, bland annat inom betongkonstruktion, men också att utveckla verktygets funktioner för att göra det möjligt att, förutom en kravbild, även få fram en automatiserad kontrollplan för det aktuella projektet.

    

“Resultaten är väldigt bra. Den är pedagogisk, enkel, grafiskt snygg och lättförståelig. Det har gett oss ett helt annat sätt att arbeta, vi kan stötta våra kunder i andra delar av processen, ägna oss åt kunskapsöverföring och själva sälja uppdrag med högre leveranskvalité. Det förbättrar dessutom kommunikationen i och med att det inte bara är en part som sitter på informationen. Ett otroligt användbart verktyg.”

Pernilla Eriksson, VD och projektansvarig på Kontrollbolaget

    

kontrollbolaget_logo

    

 

 

Jag vill också effektivisera arbetet med 80% ! 
Kontakta mig för att se hur mycket jag kan effektivisera.

 

 

Kontakta mig