Icon - Strikerfeed

Nyheter

50% förbättrade ledtider för Tetra Consulting

- Konsult- och värderingsverksamheten inom områdena brandskydd, hälsoskydd och vattenhygien är mycket dynamisk säger Peter Moore, VD på Tetra Consulting, UK.

safety-tetra-inspections

  

- Den kräver moderna och effektiva lösningar. När mer tid än nödvändigt ägnades åt att producera rapporter, insåg vi att det var dags att göra något åt det.

 

Optimering av interna processer

-När vi kontaktade Strikersoft, ville vi ha en partner som kunde förstå våra krav och som kunde hjälpa oss att optimera och automatisera våra interna processer. Vi hade ett befintligt system som var ineffektivt, fortsätter Peter.

När konsulter åkte ut till en plats skulle de fylla i massor av checklistor på papper. Tillbaka på kontoret skrev de in informationen i word-dokument, skapade rapporter och skickade dem vidare till kvalitetssäkring för godkännande. Först när de slutliga ändringarna var gjorda, kunde rapporten skickas vidare till kunden

Processen var mycket tidskrävande och dyr. Ett första steg i att förbättra den var att göra en analys av Tetras krav och affärsprocesser. Tetras prioritet var att optimera sin vattenvärderingsprocess och sin hälso-, säkerhets- och brandbedömningsprocess. Strikersoft utvecklade ett komplett end-to-end-system inklusive molnbaserade servrar, administrationswebb, användargränssnitt med appar och en möjlighet att ansluta till externa entreprenörer.


Tiden för att skriva rapporter minskade från 2-4 timmar till 30 minuter

Tetras konsulter laddar ner appen till sina surfplattor och när de är på plats kan de nu samla in komplexa data på ett metodiskt och effektivt sätt. Appen är intuitiv och låter också konsulten enkelt skriva in kommentarer och bifoga bilder. Med ett avslutande klick kan sedan en preliminär rapport skapas på plats, vilket ger en snabb överblick för kunden.

Tillbaka på kontoret tar det ungefär 30 minuter att skapa den slutliga rapporten som sedan skickas vidare till kvalitetssäkring, istället för 2-4 timmar vilket det tog tidigare som mest. Med en produktion av 200-400 rapporter i månaden var det också viktigt för Tetra att få en enhetlig stil och ton på sina rapporter. Så fort rapporterna är godkända kan de nu mejlas direkt till kunden.


Förbättrade ledtider med 50%

De molnbaserade back-end-tjänsterna som stöder appen som Strikersoft utvecklade erbjuder en enorm flexibilitet, t.ex.:

  • Konfigurationer kan adderas och befintliga konfigurationer kan enkelt ändras
  • De flesta förslag på förbättringar från konsulter och kunder kan nu lätt implementeras
  • Godkända slutrapporter kan vara klara inom 1-3 dagar istället för upp till 2 veckor i det gamla systemet

-Den här enorma minskningen av ledtider innebär fler nöjda kunder och stora besparingar för oss, säger Peter.


Hantera ökade kundkrav

-Alla genomförda förbättringar gör det möjligt för våra konsulter att fokusera på att ge våra kunder bättre service. Tack vare den moderna och effektiva lösningen som Strikersoft har utvecklat kan Tetras konsulter hantera ökade krav från kunder utan att behöva arbeta fler timmar, fortsätter Peter.

Väl ute på plats kan surfplattan dessutom:

  • Arbeta off-line
  • Ge en snabb överblick i form av en preliminär rapport på plats
  • Visa och plocka ut en lista över högprioriterade uppgifter


Riskhanteringslösningen för ökad kundnytta

- Strikersoft arbetar också på en webbaserad riskhanteringslösning av fastigheter, som är en mervärdestjänst som vi kommer att erbjuda våra kunder, säger Peter.

 Användaren, Tetras kunders fastighetsförvaltare, kommer att använda denna lösning för att få en överblick över verksamheten och den kommer också att hjälpa dem vid riskhantering. Den är lätt att använda och den operativa översiktsfunktionen och snabb tillgång till förvaltningsrapporter ska få fastighetsförvaltarna att känna sig säkra när de sköter sitt dagliga arbete.

 - Strikersoft förbättrade inte bara våra interna processer utan gjorde det också möjligt för oss att erbjuda en ökad affärsnyttan genom den riskhanteringslösningen för fastigheter som de tog fram åt våra kunder. Ett mervärde som vi inte hade förväntat oss när vi först kontaktade Strikersoft, sammanfattar en nöjd Peter Moore.