Icon - Strikerfeed

Nyheter

Appar sparar arbete och frigör mer tid för patienter

— Att minska tiden som vårdpersonal ägnar åt administration, så att mer tid kan läggas på patienter är kärnan i vår verksamhet, säger Henric Carlsson, grundare och VD på Conscriptor. Problemet med några av dagens lösningar som stöttar vårdpersonal i deras dagliga arbete är att de är svåra att använda och tar värdefull tid från patienten, fortsätter Henric.

Conscriptor hade en dikteringslösning som användes brett bland vårdpersonal. Den stora utmaningen var tidsåtgången från det att viktig patientinformation spelades in efter ett läkarbesök, till att sedan få tillgång till den godkända medicinska journalen. Det kunde ta allt från en vecka till en månad, beroende på när vårdpersonal hade tid att diktera och ladda upp patientinformationen åt Conscriptors medicinska sekreterare för bearbetning.


Tvungen att vara vid sitt skrivbord

Även om den tidigare dikteringslösningen var mobil, så var vårdpersonalen tvungna att fysiskt koppla ihop in sig med sin PC för att skicka iväg filerna till de medicinska sekreterarna. Det stationära verktyget innebar att vårdpersonalen måste vara vid sitt skrivbord för att slutföra dikteringen. 

 Dessutom var hela processen med att diktera, ladda upp, hämta hem, transkribera och skicka tillbaka patientinformation till vårdpersonalen för godkännande mödosam och tidsödande.  Verktygen tog uppmärksamhet från patienten.

 — Det var då vi valde att arbeta med Strikersoft som förstod våra krav, eftersom de hade arbetat på liknande projekt med andra ansedda kunder. Vi har också arbetat med dem och deras kompetenta utvecklingsteam tidigare i andra projekt och kände oss trygga med att de skulle leverera det vi ville ha, förklarar Henric.


Patientinformation skickas för transkription med ett klick

Den första applikationen som Strikersoft utvecklade var dikterings-appen DictaSend. Appen är enkel att använda och den har ingen krånglig utrustning som ska anslutas. Vårdpersonalen laddar enkelt ner appen till hens telefon och dikterar patientinformationen direkt i telefonen, och med bara några klick kan informationen sedan skickas till de medicinska sekreterarna på Conscriptor för transkribering.


Godkänd medicinsk journal på en dag

Den andra appen som Strikersoft utvecklade är MedSpeech Air - en Dictaphone® för iOS och Android som också är ansluten till Conscriptors medicinska sekreterartjänster. Den är ett mycket effektivt verktyg för att hantera medicinska journaler och anteckningar, och har även en funktion som i realtid känner igen tal-till-text, samt intelligenta tilläggstjänster som till exempel en lista med dagens patienter. Tack vare de här extrafunktionerna, och att den är lätt att använda för både vårdpersonalen och de medicinska sekreterarna, är det numera möjligt att få en medicinsk journal godkänd på en dag.

— På Conscriptor har vi också möjligheten att undersöka datan som bearbetas i back-end systemet så att vi kan ta fram statistik och analysera mönster som hjälper oss i utvecklingen av framtida verktyg, säger Hans Håkansson, utvecklingschef på Conscriptor.


Lättanvända appar bidrar till extra tid med patienten

 De lättanvända apparna sparar enormt mycket tid och förbättrar även precisionen i patientinformationen eftersom all grunddata redan finns i systemet. Vårdpersonalen kan då ägna större del av sin tid till patienten.


Exakt patientinformation ger kvalitet i vården

Ytterligare en fördel är att patienten kan erbjudas bättre vårdkvalitet då den medicinska journalen är hela tiden är aktuell och ingen tid slösas bort på att leta efter  de senaste ändringarna i patientens hälsotillstånd.

— Sparad tid är tid som kan användas för att träffa fler patienter. Sparad tid är också mindre kostnader, så det är en riktig win-win-situation för både patienter och vårdgivare, sammanfattar Henric.