Icon - Strikerfeed

Nyheter

Automatisk registrering till kvalitetsregistret SESAR

Kvalitetsregistren i Sverige är en nationell klenod. Sedan starten på 1970-talet har data om diagnoser, behandlingar och utfall samlats in och idag finns drygt 100 nationella kvalitetsregister [1].

Problem att rapportera in data

Idag ligger kvalitetsregistren i olika separata system, vilket gör att vårdpersonalen måste logga in och manuellt registrera informationen i registren. Flera av registren uppger att de har problem med att få vårdgivare att ansluta sig och att rapportera in nödvändiga data [2].

Automatiserad registrering

SwipeCare har därför utvecklat en funktion för automatiserad registrering i kvalitetsregistren. Aleris Sömnapné är första vårdgivaren som nu infört det i sina vårdprocesser till kvalitetsregistret SESAR, Svenska sömnapnéregistret [3]. Drygt 20,000 registreringar har gjorts, innefattande alla patienter hos Aleris Sömnapné sedan starten av verksamheten i mitten av 2021.

Avlastar vårdpersonalen från rutinarbete

— Att redovisa till kvalitetsregistren har alltid varit lite av en utmaning, säger Agneta Skoglar, Verksamhetschef på Aleris Sömnapné. Därför känns det skönt att vi löst det här problemet med inrapportering till kvalitetssystemen som många brottas med genom att vi nu automatiserar registreringen i SwipeCare. Det avlastar vårdpersonalen från ett rutinarbete och säkerställer samtidigt att registreringen blir gjord och håller hög kvalitet till de viktiga registren.

Informationen hämtas automatiskt från SwipeCare

Informationen som ska registreras i SESAR hämtas automatiskt från olika delar i SwipeCare. I en första fas låter man vårdpersonalen se och kontrollera informationen som ska gå iväg till SESAR. Skulle något vara fel eller otydligt så kan detta justera innan den skickas in. I nästa fas kommer registreringen ske helt i bakgrunden med en automatisk validering.

Mer tid med patienterna

— En registrering i kvalitetsregistret tar uppskattningsvis 2 - 5 minuter, och under Aleris Sömnapnés första 1,5 år har vi därmed sparat in mellan 0,5 – 1 årstjänst med den automatiserade registreringen, säger Agneta Skoglar. Tid som vi nu istället kan använda till att ta hand om våra patienter.

 

 

 

 

Kontakta oss

 

 


REFERENSER

[1] Om nationella kvalitetsregister · Registercentrum [Internet]. [cited 2022 Jun 22]. Available from: https://registercentrum.se/om-oss/om-nationella-kvalitetsregister/p/rk21maUUf

[2] HAKIR. HAKIR Årsrapport 2019 [Internet]. Stockholm: HAKIR; 2020. Available from: https://hakir.se/wp-content/uploads/2020/08/A%CC%8Arsrapport_2019_200729-slutkorr.pdf

[3] SESAR. Svenska Sömnapnéregistret [Internet]. [cited 2022 Jun 22]. Available from: https://sesar.registercentrum.se/om-sesar/svenska-soemnapneregistret/p/BktsUU2fV