Icon - Strikerfeed

Nyheter

Digitalt är normalt

Daniel Forslund, Innovationslandstingsråd i Stockholms läns landsting, satte tidigt agendan för IT i vården dagen den 5 dec 2017 genom att säga att ”Digitalt är normalt”. Den digitala vägen kommer att bli den naturliga vägen in i vården för patienter i framtiden, och det kommer att ske på alla områden.

IT i vården dagen 2017 logga

 

Nya aktörer som driver

Det är de nya privata aktörerna såsom Min Doktor, Kry och Doktor24 som driver på digitaliseringen, och det går fortare än man tidigare trott, fortsatte Daniel Forslund. Som vård- och omsorgsgivare kan man inte sitta och vänta på att Landstingen kommer med en färdig lösning, utan man måste själv ta initiativ för att införa eHälsa. SLSO (Landstingets vårdcentraler i Stockholm) planerar att lansera en egen app i maj 2018 för digitala vårdbesök.

 

eHälsa Fredrik Eriksson

Fredrik Eriksson, Senior Medical Advisor, Strikersoft

Okomplicerat för patienterna

Om digitaliseringen ibland upplevs som omvälvande bland vårdpersonalen, så är den oftast ganska okomplicerad för patienterna förklarar Fredrik Eriksson, Senior Medical Advisor på Strikersoft. Många patienter är vana att arbeta med digitala verktyg i sitt vanliga arbete och privatliv och från dem kommer istället frågan varför det inte har hänt tidigare.

Tre tips för att starta

Fredrik Eriksson sammanfattar erfarenheterna från IT i vården dagens presentationer och diskussioner kring att digitalisera vårdprocesserna med tre tips:

1. Den digitala hanteringen måste bli en del i den dagliga verksamheten istället för att vara något som ligger utanför eller som är ett extra tillägg.

2. Erbjud och ersätt några av de fysiska besöken med videobesök. Alla besök kan naturligtvis inte ersättas och i många fall måste ett videomöte följas upp av ett fysiskt möte, men ha målet att ett digitalt vårdmöte är den naturliga första kontakten. Med patientcentrerad vård är det patienterna som bestämmer hur de vill ha sitt möte, inte vården, och det driver på utvecklingen mot digitala vårdmöten.

3. Digitaliseringen i sig är mindre dramatisk än man ofta tror. Börja experimentera och skaffa erfarenhet. Video är en bra start för de digitala mötena, där sedan så kallade chatbottar (datorstyrda svar) i ett senare steg kommer att ta plats och stödja kommunikationen med patienterna.


 

GRATIS E-BOK: IT inom vården

eHälsa-IT-inom-vården-121x200

Drönare, operationsrobotar och nya smarta appar. I den här e-boken reder vi ut begreppen kring tekniken bakom e-hälsan och ger aktuella exempel på hur den förändrar framtidens vård.

 

Ladda ner E-boken


 

Läs mer om eHälsa >>