Icon - Strikerfeed

Nyheter

Smartphone-app för personcentrerad vård inom trauma- och stresshantering

Projektet "Nytt digitaliserat stöd för egenvård - med fokus på trauma och stress" hade uppstartsmöte för Referensgruppen den 9 april, och vi fick några frågor med Ulf Sandström, en av initiativtagarna till projektet:

ehalsa-ulf-sandstrom

Ulf Sandström
Peaceful Heart Network

 

I april 2017 fick projektet ”Nytt digitaliserat stöd för egenvård - med fokus på trauma och stress” en halv miljon kronor i Vinnovas program för Utmaningsdriven innovation. Projektet tar fram ett verktyg, en smartphone-app, för självhjälp i stress- och traumavård.

Förutom Strikersoft ingår EFT Förbundet och Peaceful Heart Network i projektet. Strikersofts roll är att utveckla själva appen och bidra med sitt know how för att säkra att produkten blir kompatibel med etablerade kringliggande system och existerande regelverk.

Vi ställde några frågor till Ulf Sandström, produktutvecklare, traumakonsult och en av initiativtagarna till projektet.

Vad löser projektet?

- Projektets målgrupp är personer som behöver hjälp men av olika anledningar kanske inte vill eller kan kontakta en vårdgivare. Det kan finnas språkliga barriärer, kulturella skillnader och tabun som gör att man inte går och söker hjälp den traditionella vägen. Många kommer också från länder och områden där det saknas någon form av hälso- och sjukvårdslag som säkrar bl.a. integritet inom vården. Vi har sett detta förekomma vid skambelagda övergrepp som t.ex. våldtäkt.

- Samtidigt erkänner personerna för sig själva att de har problem och letar på nätet, och det är här som projektet kommer in och kan ge stöd i form av en app för hjälp till självhjälp.

Hur fungerar appen?

- Det handlar om självreglering, stabilisering eller grounding som det kallas på engelska. Den första hjälpen vid trauma eller extrem stress är att lugna det autonoma nervsystemet. Det finns många olika metoder för att göra det som exempelvis meditation och yoga, men eftersom de kräver tid och såväl tid som tålamod ofta inte är den starkaste egenskapen när nervsystemet skenar så har vi valt en enkel metod som ger resultat redan efter 5 minuter. Det är ett bra sätt att både involvera patienten i sin egen vård och låta patienten få kontrollen, vilket ofta är helt avgörande när många är drabbade samtidigt eller det är svårt att komma till en vårdgivare.

- Vi har velat fokusera på att förenkla processflödena. För att underlätta spridningen till målgruppen har vi gjort det lätt att dela ut verktyget. När en person träffar t.ex. en flykting eller väldigt stressad person så kan man enkelt skicka en länk till personens dator eller telefon.

Vad är erfarenheterna bakom appen?

- Vi har jobbat i 20 länder sedan 2007 där språket ibland är ett hinder, där utbildningsnivåerna är enormt olika eller där uppkoppling är väldigt osäker och väntetiderna i vården kan vara orimligt långa. Vi har hjälpt 10,000-tals människor med olika form av symptom på stress och trauma. Sedan är det inte bara den enskilda personen som berörs, utan ofta är det även anhöriga och räddnings- eller biståndspersonal som också kan behöva hjälp med den här typen av stabilisering.

Vilka alternativ finns idag?

- Vi har inte sett så många alternativ. De flesta försöker antingen fylla en app med information hur man ska agera och tänka för att bli lugn, eller så har man tagit fram en öppen plattform där alla kan bidra med råd, men där det samtidigt inte alltid är klart vad man ska göra i vilken ordning. Det som gör vår app unik är att den praktiskt visar hur du själv kan göra för att lugna ner ditt nervsystem på 5 minuter. Steg för steg i en takt där du själv kan reglera hastigheten på processen.

- Det andra unika med verktyget är användargränssnittet. Vi har tagit fram en helt grafisk instruktion, som inte är beroende av språk. Det blir som leken följa John, du följer efter och gör precis som John gör. Det har visat sig vara väldigt effektivt. Samtidigt har vi en mer utförlig version för de som vill ha bakgrund till vad de gör och bli mer insatta i metoden, där vi kombinerar text, bilder och rörligt material.

Vilka resultat kan ni visa?

- Vi har idag 3000 journaler från de senaste 4 årens verksamhet, och som visar på en stadig och omedelbart lugnande effekt på stress och traumasymptom med den här metoden för självstabilisering. Vår erfarenhet efter 10 års arbete är att man kan nå upp till 80% positiv minskning av vissa symptom med bestående verkan vid uppföljning efter ett par veckor. Ett smått fantastiskt resultat tycker jag.
Vad hoppas du händer inom E-hälsaområdet?

- Vi tror Sverige behöver ett mer sammanhållet gränssnitt för all IT i vården. Kanske skulle ett ”centralspår” från Landstinget vara en lösning, där app-utvecklare och andra sedan kan hänga på, så att även de som inte är uppväxta med datorer och smartphones känner igen sig och snabbt kan börja använda e-hälsoverktygen. Jag hoppas att e-hälsa blir tillgänglig även för de som inte är så duktiga med datorer och där man kan integrera såväl sekretessbelagd vård och journaler med input från massage-terapeut, sjukgymnast, dietist och anhöriga för en mer sammanhållen helhetsbild.

 

ehalsa-referensgrupp-vinnnova

  

Foto från uppstartsmötet den 9 juni inför bildande av en Referensgrupp. Fr.v.
• Rickard Bracken, SKL
• Sara Bern, projektledare, Strikersoft
• Björn Söderberg, Kaimuk
• Maria Pilblad, Arbetsförmedlingen
• Robert Berg, Strikersoft
• Ulf Sandström, Peaceful Heart Network
• Rahmat Rezai, fd flykting, Furuhaga
• Catarina Guldberg, StressFri
• Lotta Olmarken Ingler, Capio
• Anna-Lena Byström, Vårdhandboken, Inera
• Astrid Källström, 1177 Vårdguiden
• Helena Orrevad, SKL
• Nawar Alolabi, fd flykting, Norrtälje

Ej med på bild
• Ing-Marie Wieselgren, SKL
• Tina Trygg, Socialstyrelsen
• Gunilla Hamne, Peaceful Heart Network 

GRATIS E-BOK: IT inom vården

Drönare, operationsrobotar och nya smarta appar. I den här e-boken reder vi ut begreppen kring tekniken bakom e-hälsan och ger aktuella exempel på hur den förändrar framtidens vård.

   

ehälsa-it-inom-vården

  


 

  

Vill du läsa mer om e-hälsa? Klicka här >>