Icon - Strikerfeed

Nyheter

En digital revolution i byggbranschen

Byggindustrin är idag en traditionell bransch och arbetet med kravställning är fortfarande mycket analogt.

Man bläddrar i pärmar och papper för att komma fram till vilken standard och vilka specifika krav som ställs på det aktuella projektet då det gäller konstruktion, material och dylikt. I bästa fall söker man efter informationen i ett pdf-dokument. Inom byggområdet finns det ungefär 4500 olika standarder som var och en i sin tur kan hänvisa till hundratals olika stödstandarder, så kallade normativa referenser, som ytterligare specificerar hur något ska konstrueras för att uppfylla de aktuella kraven. 

  Detta innebär att oerhört mycket tid och resurser går åt för att manuellt hitta och tolka den information som ska ligga till grund för kravställning och kontroller. Kontrollbolaget såg att något behövde göras och bestämde sig för att bli först på marknaden med att digitalisera processen. 

  – Utmaningen var att kunna omvandla dagens icke anpassade standarder, som är ett enormt komplext system, till ett verktyg med rätt format som är säkert och ger korrekt information, berättar Pernilla Eriksson, VD och projektansvarig på Kontrollbolaget. 

  De hade en vision och letade efter en leverantör som hade förmågan att skapa en lösning som inte bara var användarvänlig och visuellt tilltalande, utan även en samarbetspartner som kunde förstå den komplicerade infrastrukturen bakom informationen som verktyget skulle hantera. 

  – Vi såg att Strikersoft hade erfarenheten och kompetensen att förstå helheten och inte bara tänka kring vad som efterfrågades i stunden, utan även vad vi ville nå på sikt, säger Pernilla Eriksson. 

 

safety_qmp1090_devices

   

Först i sitt slag

 

 

I oktober 2016 lanserades QMP1090 – ett webbaserat och användarvänligt verktyg som automatiserar den komplicerade processen bakom en korrekt och säker kravbild. QMP står för Quality Management Program och beteckningen 1090 syftar på de två viktiga standarder som bland annat rör CE-märkning av stålkonstruktioner enligt EU:s byggproduktförordning. 

  –  Det är det första i sitt slag på marknaden och visar morgondagens sätt att arbeta. Det är ett verktyg som både är funktionellt och har en användarvänlig design och har gjort ett mycket komplext område överkomligt, berättar Pernilla Eriksson.

  I QMP1090 anger man helt enkelt vad som ska konstrueras och hur, vilket material man ska använda och med vilka metoder, varpå verktyget genererar en kravbild utifrån alla de olika standarder och normativa referenser som gäller för just det projektet. Kunderna köper en licens och kan sedan använda tjänsten helt på egen hand, eller låta Kontrollbolaget sköta delar av arbetet med krav- och kvalitetsgranskningen. Förutom leverantör är Strikersoft driftansvarig för tjänsten och sköter även all kundsupport. 

  Just nu innefattar verktyget 30 olika standarder, nästa steg är att utöka det med ännu fler, bland annat inom betongkonstruktion, men också att utveckla verktygets funktioner för att göra det möjligt att, förutom en kravbild, även få fram en automatiserad kontrollplan för det aktuella projektet. 

Över 80 procent mer effektivt

Kontrollbolagets egna tester visar att arbetet med kravställning har effektiviserats med över 80 procent. I Sverige omsätter byggbranschen 500 miljarder kronor per år, varav 2 miljarder kronor läggs på kravställningsarbete, vilket alltså skulle innebära en besparing på drygt 1,5 miljarder per år. 

  – Resultaten är väldigt bra. Det har gett oss ett helt annat sätt att arbeta, vi kan stötta våra kunder i andra delar av processen, ägna oss åt kunskapsöverföring och själva sälja uppdrag med högre leveranskvalité, förklarar Pernilla Eriksson.

 

safety_construction_site_600x400

  

 

Ökad säkerhet och förbättrad kommunikation 

Men effektiviseringen innebär inte bara ekonomiska vinster – QMP1090 ökar även säkerheten. Den digitaliserade processen eliminerar risken för att missa eller utgå från fel information, och istället för att slösa en massa tid på att komma underfund med vilka krav som ställs, kan man istället lägga tiden på att säkerställa att kraven uppfylls och kontrolleras. Ett annat plus är verktyget lägger grunden för enklare och mer jämlika samarbeten.

  – Det förbättrar dessutom kommunikationen i och med att det inte bara är en part som sitter på informationen. Ett otroligt användbart verktyg, sammanfattar Pernilla Eriksson.

 

 

Kontrollbolaget är ett företag med många års erfarenhet av krav- och kvalitetsledning inom byggbranschen och kärnkraftsindustrin, och de hjälper sina kunder med bland annat kravställning, kontroller, rutiner och instruktioner för att kvalitetssäkra olika typer av projekt. 

 

 

Jag vill veta mer