Icon - Strikerfeed

Nyheter

En snabbare väg från idé till färdig produkt - Intervju med Per Svärdby, VP Sales på Strikersoft

Det nya normala under 2020 har ställt mycket på sin spets. Många verksamheter har tvingats skynda på digitaliseringen av sin verksamhet och det som tidigare var en plan som låg lite längre bort i framtiden innan pandemin handlar plötsligt om överlevnad för vissa företag.

 Det har visat sig vara en väg till framgång för att snabba på digitaliseringen och etablera nya arbetssätt, tex mobila arbetssätt och att etablera mer cloud-baserade tjänster, men också att digitalt automatisera flera processer i verksamheten.

Att medarbetarna ska kunna ha allt de behöver med sig, var de än befinner sig, blev en räddning för många när kontoren stängde ned och vi började jobba hemifrån. Intresset att utveckla nya mobilapplikationer och att kunna ha ”kontoret på fickan” har ökat och att kunna dela information och processer via ”molnet”.

Vi frågade Per Svärdby, VP Sales Strikersoft, hur man kan tänka framåt, som företagsledare och produktutvecklare 

 

Vad är de största fördelarna med det agila tänket?

Det agila tänket betyder framförallt att vi snabbare kan komma fram till en färdig produkt. Vi måste alla bli snabbare och mer flexibla för att kunna möta den konkurrens som hela tiden blir skarpare för våra kunder men även för oss.

Vi vill att det skall kunna gå från ett kundförslag till färdigutvecklad lösning på några månader. Även kunderna behöver vara snabbare och mer rörliga i sitt sätt att arbeta.

 

Har Strikersoft märkt en ökad efterfrågan på att digitalisera rent generellt sedan starten av Covid-19?

Absolut.

Att digitalisera är inte längre något man pratar om. De som inte hänger med hamnar på efterkälken.

Hur många trodde ”igår” att vi skulle arbeta hemifrån i den omfattningen vi gör nu – och att det skulle fungera?  Det är nu vi verkligen får testa i skarpt läge hur våra processer fungerar och de som har hängt med blir vinnarna som kanske till och med går starkare ur detta, säger Per

Allt skyndades på när pandemin satte fart och vi hjälpte t ex flera av våra kunder inom sjukvården att rekordsnabbt implementera en videolösning så att de kunde ta emot sina patienter online i stället. Utan vårt agila arbetssätt hade det inte varit möjligt att få fram en lösning på så kort tid. 

 

Kan du ge något exempel på hur man snabbt kan initiera en digitalisering?

Med så kallad "Prototyping" så kan man snabbt innovera fram en tänkt lösning utifrån kundens krav i en väldigt agil process tillsammans med nyckelpersoner hos kunden

Här gäller det att snabbt få fram kraven på funktionalitet som önskas, vilket vi brukar göra i en interaktiv dialog via intervjuer och dokumentera samt "provtrycka" i form av en enkel prototyp där kunden tidigt får en känsla för lösningen 

De största fördelarna med det agila tänket är att vi snabbt kan få fram en prototyp och sen en färdig produkt. Vi vill att kunden snabbt ska gå från ett förslag till körbar lösning på kortast möjliga tid. Nu gäller det att sluta utreda och leverera snabbt. 

Företag generellt behöver bli snabbare i beslutsprocessen, mer flexibla och ha ett rörligare sätt att arbeta. 

 

Om vi blickar framåt, vad bör man tänka på, både i det längre perspektivet och här och nu?

Först av allt – ha alltid en plan för ditt bolag, en roadmap som gäller för flera år. Vart är ni på väg?  Om man vet vart man är på väg vad man siktar på så kan man också få alla med sig. Och först då, när medarbetarna är med på tåget kan man ta ut kompassriktningen och skapa trygghet när det blåser, även i en pandemi. 

Att också veta vilka förväntningar som finns och vad som ska göras är extra viktigt nu när de flesta arbetar på distans. Otydliga mål blir sällan nådda, fortsätter Per

 

Några tips på vad man ska tänka som företagsledare eller produktchef:

Du måste vara tydlig. Samtidigt måste du skapa ett tryggt klimat, se till planen utförs genom delmål och sedan anpassa din roadmap utifrån den respons och det resultat du får, berättar Per.

5 TIPS:

1.    Dina medarbetare är din viktigaste tillgång och A och O för att nå framgång. Se därför till att välja dina medarbetare med stor omsorg

2.    Prioritera vad som är viktigast och vad som måste göras. Skapa sedan din roadmap utifrån det.

3.    Skiva elefanten och prioritera. Finns det något enkelt vi kan automatisera och digitalisera redan idag?

4.    Sätt igång redan NU och testa med något mindre delprojekt. Ta fram en Prototyp och prova med en pilot i verksamheten.

5.    Var inte rädd att förändra. Om man gör som man alltid har gjort så blir det som det alltid har varit.

 

Tack Per! Har du något du vill tillägga?

Strikersoft är alltid intresserade av att bygga relationer med innovativa företag som vill bolla sina idéer med oss och är intresserade av att bygga något nytt. Innovation och förändring är det vi brinner för.  

Sitter du med en idé som du vill förverkliga? Vi vill gärna veta mer. Tveka inte att höra av dig!

 

KONTAKTA MIG