Icon - Strikerfeed

News

Interview with Per Svärdby, VP Sales Strikersoft

This interview is under translation 

Det har visat sig vara en väg till framgång för att snabba på digitaliseringen och etablera nya arbetssätt, tex mobila arbetssätt och att etablera mer cloud-baserade tjänster, men också att digitalt automatisera flera processer i verksamheten.