Icon - Strikerfeed

Nyheter

Erfarenhetsutbyte med USA kring kvalitetsarbete i vården

Fredrik Eriksson, Senior Medical Advisor på Strikersoft, deltog i en delegation från Landstinget i Uppsala Län som besökte Intermountain Healthcare i USA den 7-9 september 2016.

Besöket var första steget i ett samarbete att utbyta erfarenheter av uppföljning och kvalitetsarbete inom vård för hjärtsviktspatienter. En uppföljning kommer att ske om ca 1 år då Intermountain Healthcare kommer till Uppsala.


Intermountain Healthcare

Intermountain Healthcare är en stiftelse med 22 sjukhus, 185 kliniker och 37 000 anställda och den ledande vårdaktören i delstaten Utah och sydöstra delen av Idaho. Med basen i dessa drygt 1.5 miljoner patienter har man under 30 år mätt och analyserat data för att optimera vårdkvalitet och arbetsprocesser, och blivit en av de ledande i världen inom processhantering av vården.

- Det som Intermountain gör så bra och konsistent är att de mäter alla delar i processen i realtid, förklarar Fredrik Eriksson. De återkopplar sedan på både kvalitet och kostnader, och får då en process för att kontinuerligt följa upp och implementera förbättringar i verksamheten. De såg tidigt möjligheterna med IT och har idag kommit långt med bl.a. helt integrerade mätningar inom e-hälsa.


eHealth Brent James

Brent James, kvalitetsguru

Brent James

Brent James, Chief Quality Officer på Intermountain Healthcare, som besökte Sverige 2015 som en av huvudtalarna på Dagens Medicins Strategidag, visade sin bild av kvalitetsprocessen. Mycket av fokus ligger på att verkligen ta tillvara och utnyttja all den information som faktiskt finns i systemet och därmed göra vården mer evidensbaserad. Att använda IT i vården för att kontinuerligt mäta alla delar i processen ger inte bara lägre variation utan fungerar även som bas för att få fungerande vårdprocesser mellan såväl specialiteter som olika huvudmän, enligt Brent James.


e-hälsa_James_brent_kvalitet_i_vården

  

TeleHealth

Intermountain demonstrerade under besöket den lösning för telemedicin som man satsar mycket på att utveckla just nu. Den används framför allt för övervakning 24/7 och för att ge kvalificerad vård även till geografiskt avlägsna områden.

- Intermountain använder telemedicin för att komma närmare patienten och har integrerat det som en tydlig del av vårdkedjan. Det ska bli spännande att ta byta erfarenheter även inom detta område, berättar Fredrik Eriksson vidare.


3 erfarenheter

Fredrik Eriksson sammanfattar sina erfarenheter från dagarna i Utah:

1. Börja med att bestämma vad som är viktigt i vården och mät detta.

2. Fånga data kontinuerligt och i hela processen.

3. Datafångsten måste bli en del i det vardagliga arbetet, inte något man gör utöver sitt vanliga jobb. Bygg in det i processen.

- Då har vi chansen att jobba processorienterat och minska variationerna, dvs säkerställa samma och jämlik vård till alla, avslutar Fredrik Eriksson.