Icon - Strikerfeed

Nyheter

Highlights från paneldebatten om äldre och läkemedel på eHälsa23

För dig som missade panelen på #eHälsa23 på Kistamässan 25-26 januari 2023 om äldre och läkemedel, här är några highlights:

– Det här är ett mycket större problem än vi spontant kanske tänker, det pågår en otrolig övermedicinering av de äldre. Här måste vi arbeta mycket mer på systemnivå för att lösa problemet.
Dag Salaj, Äldrevårdsöverläkare, Region Örebro län

– Idag är det olika pusselbitar som inte går ihop. Läkaren ordinerar, sjuksköterskan ser till att läkemedel finns hemma och delegerad omvårdnadspersonal är de som ger läkemedlen till patienterna. Samtidigt är det inte den som ordinerar och är ytterst ansvarig för behandlingen som pratar med patienten. Ofta är det läkaren och sjuksköterskan som diskuterar medicineringen, medan varken patient eller närstående eller omvårdnadspersonalen som träffar den boende dagligen, är med i samtalet. Samlad bedömning av helheten uteblir.
Cecilia Lundberg, MAS Örebro

– Respektlöst när den äldres beskrivning av sin situation och sina symtom går genom andra på ett boende. Mycket bättre vid ett face-to-face möte på en vårdcentral.
Ann Ubbe, SPF Seniorerna Saltsjöbaden

– Digitaliseringen går för långsamt inom vården. Det gäller att samverka så man inte bygger murar mellan verksamheterna, för att kunna se helhetsbilden av patienten.
Anders Segerström, VD iZafe

Varför det är så enkelt att lägga till ett läkemedel, men så svårt att ta bort:
– Har man som läkare inte själv satt in medicinen, utan det är gjort av en kollega - särskilt om hon/han är specialist inom en annat område - kan man uppleva att man inte är tillräckligt insatt i de bedömningar som gjorts, och behöver göras, kring behandlingen. 
– Att ett läkemedel tas bort kan för en patient upplevas som att man berövas en behandling, och även läkaren kan känna så. 
– Det skulle behövas tydligare vägledning om hur man som läkare ska tänka när man ska ändra en läkemedelsordination.
Johan Fastbom, Professor Geriatrisk farmakologi, Karolinska Institutet

 

Panel eHälsa23

 

 

 Har du frågor eller vill veta mer:

Kontakta oss

 


 

Läs mer om läkemedelsuppföljning:

SwipeCare logo w white