Icon - Strikerfeed

Nyheter

Ipaden skapar mervärde för både sjuksköterskor och patienter på ASIH-verksamheten i Täby

När Praktikertjänst N.Ä.R.A AB skulle bilda ett nytt ASIH-team i Täby hade de en klar idé om att utveckla sina arbetsprocesser – men inte riktigt hur det skulle gå till. Första steget blev att anställa sjuksköterskor som var villiga att testa nya, digitala rutiner.

ehalsa-linda-vogt-475x600

Linda Vogt, Sjuksköterska, Pratikertjänst N.Ä.R.A.

 

Linda Vogt var en av de sjuksköterskor som sökte sig till det nya ASIH-teamet i Täby. Förutom det självständiga arbetet lockades hon av att testa ny teknik och alternativa lösningar till de traditionella arbetsrutinerna. Tillsammans med kollegan Liselotte Dahlberg har de båda jobbat aktivt med att driva digitaliseringsprojektet framåt. 

– Alla vi 12 syrror som gick in i projektet gjorde det med öppet sinne och en vilja att jobba med modern teknologi. I samma veva introducerades jag för möjligheten att använda Ipaden för dokumentation och tyckte att det passade vårt ändamål perfekt, berättar hon.

 

Rätt frågor ger mer tid åt det viktiga arbetet

Idag använder ASIH-teamet Ipads med IT-plattformen SwipeCare under sina patientbesök. De färdiga mallarna med frågor är framtagna av Linda och hennes kollegor och baserade på vilken information de behöver täcka in under hembesöken; patientens välbefinnande, nutrition, smärta etc. För att spara tid utformas frågorna alltid med så lite fritext som möjligt. 

– Att ställa öppna frågor blir lätt en tidstjuv, både i mötet med patienten och i efterarbetet med att renskriva informationen. Nu får patienten en konkret fråga och kan snabbt och enkelt fylla i ett av svarsalternativen. Det lämnar mer tid över till det viktiga och roliga i vårt arbete: att se vad patienten behöver hjälp med just idag, menar Linda. 

Arbetet med att ta fram rätt frågor och mallar har varit en process där Linda och hennes kollegor har fått testa sig fram för att komma fram till vad som fungerar och inte. I en löpande dialog med Strikersoft har mallarna sedan utvärderats och successivt justerats utifrån ASIH-teamets önskemål.

– Förutom att appen har effektiviserat arbetsflödet har den även gjort vården säkrare. Checklistorna gör insamlingen mer strukturerad och vi riskerar inte att missa några frågor. All information samlas sedan på samma ställe så att vi slipper leta efter den bland olika mappar och system när vi sedan ska läsa in oss på patienten, förklarar hon. 

 

Mervärde för både sjuksköterska och patient

Linda och hennes team har kommit långt i sin digitalisering och ser idag tekniken som en naturlig del av arbetet. Rädslan över att det digitala tar bort den mänskliga kontakten som många sjuksköterskor kan känna i förhand håller de inte med om. Tvärtom upplever de att det skapas ett mänskligare möte utan en stor datorskärm mellan sig själva och patienten, som dessutom får en möjlighet att själv uppleva den nya teknologin och kunna arbeta mer patientnära.

–  Förutsättningarna bland patienterna är väldigt olika beroende på vilken teknisk vana de har sedan tidigare – men de lär sig fort! Härom veckan satt jag med en 90-årig patient som aldrig sett en iPad tidigare. Det tog inte lång tid innan han blev nyfiken och vågade sig på att besvara frågorna på egen hand, berättar Linda. 

Det nya arbetssättet innebär att patienten får delta i sin egen vård på ett helt nytt sätt. Genom att själv klicka i svarsalternativen på Ipaden upplever Linda att patienten både blir lugnare och mer engagerade i sitt eget välmående:

–  Patienterna blir mer uppmärksamma på vad de äter, hur de mår och hur deras egen hälsoutveckling ser ut. Från början tänkte jag på det nya arbetssättet mest utifrån sjuksköterskans perspektiv, att vi skulle få det bättre på jobbet. Men det tog inte lång tid innan jag även insåg mervärdet för patienten. Dels för att vi har mer tid över för dem, men också för att de får känna sig involverade i sin egen vård.

 

ehälsa_patient_skriver_själv_SwipeCare 1280x720

Tekniken öppnar upp för nya möjligheter

Linda och hennes kollegor på ASIH-teamet i Täby har kommit långt i sitt arbete med SwipeCare. Hon berättar stolt om hur Praktikertjänst N.Ä.R.A fick ta emot pris för innovationer inom e-hälsa på Praktikertjänsts egna event. Men ännu har de inte slagit sig till ro:

– Helst vill vi ju få informationen vi samlar in i SwipeCare direkt in i journalsystemet. I början fungerade det inte, men nu har vi fått till den integrationen, förklarar Linda. Så nu är det bara ett knapptryck och texten ligger i journalen.

Utrullningen går nu in i nästa steg där Linda utbildar alla elva ASIH-teamen i Stockholm för att hjälpa dem att arbeta ännu mer patientnära med hjälp av SwipeCare. Parallellt fortsätter Linda och hennes kollegors arbete med att utveckla och förbättra mallarna:

– Just nu tar vi fram nya typer av mallar för inskrivningsbesöken. Vi har även fått in Smärtgubben i Ipaden. Men vi har fortfarande många planer som ännu inte är realiserade, och ännu fler idéer i huvudet. En som jag har kommit på själv är ”Sårgumman”, ett nytt sätt att dokumentera sår, som håller på att bli en ny mall – det är jättespännande!

***

 

Lindas råd till dig som vill börja arbeta mer patientnära med SwipeCare

1. Det är en process som tar tid. Man måste ha mycket tålamod, och det är ofta två steg framåt och ett tillbaka – men när resultaten kommer är det fantastiskt roligt!

2. Ha bra människor med dig i projektet. Både jag och min kollega Liselotte har upplevt att det har varit lättare att driva processen framåt genom att vara två. 

3. Arbeta med snabb återkoppling för att driva projektet framåt. Hittar vi saker som inte stämmer rapporterar vi det, och utvecklarna åtgärdar problemet eller önskemålet direkt. Förändringarna måste ske snabbt, annars tappar man lätt motivationen att fortsätta.

 

Låter intressant att arbeta mer patientnära, jag vill veta mer 
  

Kontakta mig

 

 


 

Läs mer om e-hälsa HÄR