e-hälsa-icon

SwipeCare

SwipeCare® - e-hälsa och IT inom vård och omsorg

Med SwipeCare använder läkaren eller sjuksköterskan som undersöker patienten ett frågeformulär på sin datorplatta som steg för steg samlar in och omedelbart lagrar all information digitalt. Systemet är flexibelt och kan konfigureras för olika vårdformer, t.ex. ortopedi och ASIH (avancerad sjukvård i hemmet).

ehälsa_Swipecare_äldre

            

Ett gemensamt system

Den inbyggda fasta strukturen i undersökningar och journalskrivning tillsammans med den stegvisa metodiken gör det enkelt för vårdgivaren att införa och utveckla ett enhetligt, strukturerat arbetssätt. Det ger också en ökad trygghet för vårdpersonalen att veta att de utfört alla delar för patienten.

 

Maria Holmberg, VD på Praktikertjänst N.Ä.R.A. beskriver vad hon tycker är bäst med Stelpa. Stelpa är Praktikertjänsts namn på SwipeCare®.

Snabbare inlärning av processerna

Utbildning av vikarier och handledning av nyanställda tar mycket tid i vården. Med SwipeCare kommer dessa snabbare in i processerna då mycket redan finns inbyggt i systemet. I verktyget finns vidare ett inbyggt professionellt stöd som ger ytterligare support på plats.

  

Blivande sjuksköterskor om SwipeCare®

  

  

Vad tycker blivande sjuksköterskor om att använda eHälsa i vården? Ingår ehälsoverktyg i utbildningen? Vi fångade spontana kommentarer efter att studenter på Sophiahemmet Högskola fått prova SwipeCare i Praktikertjänst N.Ä.R.A.s monter på Jobbtorget.

  

Snabbare journalskrivning

Journalskrivning är idag en tung process där bedömningarna i många fall är beroende av vilken läkare och vårdinrättning som patienten besöker. Eftersom många journaler först dikteras på ljudfiler eller skrivs för hand, tar det ofta lång tid innan journalanteckningarna kommer in i den gemensamma journaldatabasen.

Ökad transparens

Med SwipeCare kan patienten gå in och se exakt vad läkaren har gjort för undersökningar och vilka svar som undersökningen gett. Systemet kan ge informationen till patienten på ”vanligt språk”, vilket markant ökar delaktigheten och transparansen.

Förändrade processer

Inlärningstiden för uppdaterade arbetssätt reduceras radikalt när de nya processerna automatiskt kommer med i vårdpersonalens arbetsflöde. Detsamma gäller för manuella checklistor som har visat sig svåra att implementera, där SwipeCares inbyggda struktur gör checklistor till en naturlig del av arbetet. Uppföljningen förenklas dessutom då allt finns dokumenterat.

   

SwipeCare 3UI

  

Patientcentrisk vård

Den mobila utformningen av verktyget tillsammans med det intuitiva gränssnittet innebär också att det är lätt att gå igenom checklistan tillsammans med patienten eller låta patienten själv fylla i data, något som resulterar i högre engagemang.

Effektivare förvaltningsprocess

SwipeCare effektiviserar journalregistrets förvaltningsprocess och dokumentationen av en patients besök, och kan användas av läkare även när de arbetar mellan olika programvaror och IT-miljöer.

Prisbelönt

SwipeCare fick silvermedalj på HIMSS Europe Conference and Exhibition 2018 i Barcelona för "Outstanding ICT Achievement". HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society) är världens största medlemsorganisation för eHälsa och IT i vården.

SwipeCare award at HIMSS 2018

Maria Holmberg, VD, och Linda Vogt, projektledare eHälsa, på Praktikertjänst N.Ä.R.A. vid prisceremonin.

Teknik

 

  • Appbaserad lösning (iOS) 
  • Fungerar i alla journalsystem 
  • Säkerhet med SITHS-kort och BankID
  • Uppfyller Datainspektionens krav
  • Stödjer openEHR
  • CE-märkt

 

Vill du prova?

BOKA DEMO

 

 

 Läs mer om SwipeCare

Ladda ner produktblad