Icon - Strikerfeed

Nyheter

Novatti och Vox Telecom – Felfria betalningstransaktioner

Strikersoft har samarbetat med fintech-specialisten Novatti runt en rad olika projekt under nästan tio år. 

Bland annat har Strikersoft jobbat med att integrera och specialanpassa Novattis prisbelönta betalningssystem och ta fram dedikerade tekniska lösningar för olika aktörer runt om i världen. En av dessa kunder är Vox Telecom, ett företag som erbjuder mobiloperatörer och mindre företag runt om i världen olika typer av top up- och mikrobetalningstjänster. 

 

Kompletterande kunskap och färdigheter

– Vi var intresserade av samma saker och Strikersofts kunskap och färdigheter kompletterade våra, säger John Doornbusch, projektledare och Solution architect på Novatti.

Vox hade tidigare skött transaktionerna via en hyrd betalningsplattform, men var inte nöjda på grund av återkommande tekniska problem och eftersom den inte gick att utveckla eller anpassa tillräckligt snabbt. Vox efterfrågade därför en flexibel lösning för att möjliggöra utveckling och snabba förändringar inför nya tjänster och produkter, men samtidigt en plattform som var mycket säker och stabil. De gav uppdraget till Novatti med Strikersoft som ansvarig för att integrera och specialanpassa Novattis avancerade betalningssystem. 

 

 

Utan ett enda fel

– Vi var tvungna att övertyga Vox om vår tekniska kompetens, berättar John Doornbusch. Vox Telecoms ägare är ingenjör och mycket noggrann, så efter att vi skickat mjukvaran till Strikersoft i Ukraina åkte han faktiskt dit för att titta på själva koden, så stor vikt la han vid detaljerna.

Detaljer är viktiga, för detaljer är säkerhet och stabilitet, ett måste när man hanterar pengar via ett komplext och stort system eftersom små misstag ofta får stora konsekvenser. 

Med Vox gamla hyrplattform uppgick antalet felaktiga eller förlorade transaktioner till 1–2 procent. Vid lanseringen av Novattis specialanpassade plattform hanterade man under den första veckan hundra gånger så många transaktioner som i vanliga fall – 2 miljoner transaktioner på fem dagar – utan ett enda fel. Genomsnittsbetalningen låg på 10 US dollar och den sammanlagda summan första veckan motsvarade alltså runt 20 miljoner US dollar.

 

fintech_novatti_cloud

  

 

Analys och anpassning

Alla operatörer eller företag som är anslutna till Vox microbetalningstjänster har sina egna regler och rutiner.

– Målet var att operatörerna inte skulle behöva göra några större förändringar i sitt sätt att arbeta, berättar John Doornbusch.

Utmaningen var att på ett smidigt sätt föra över all data från Vox gamla plattform till Novattis betalningssystem och specialanpassa lösningen till den enskilde operatören eller företagaren, utan att de blev störda av övergången eller behövde ändra sina rutiner och lära sig allt på nytt.  

Strikersoft utvecklade en webportal för att kunna föra över det gamla systemet med all dess data till Novattis plattform och på ett effektivt och stabilt sätt integrera och anpassa det nya verktyget. Eftersom alla användare av Vox mikrobetalningstjänster hade sitt eget arbetssätt och specifika regler för hur betalningarna skulle gå till, så var man tvungen att analysera gränssnittet och mjukvaran i varje enskilt fall för att förstå just deras rutiner och behov. Strikersoft stod även för all support under arbetet och var ansvariga för att lösa de tekniska och praktiska utmaningar som man oundvikligen stöter på under den här typen av projekt.

 

 

60 procent ökad omsättning

Tack vare Novattis betalningssystem och Strikersofts förmåga att snabbt och dynamiskt integrera lösningen hos de olika användarna kunde Vox bredda sitt produktutbud vilket ökade omsättningen med 60 procent. Minskade driftskostnader, mer flexibla produkterbjudanden och kortare time to market ökade samtidigt vinsten med 25 procent. Plattformen var i drift inom tre månader, i tid och inom budget. Allt detta kommer uppskattningsvis leda till en dubblering av vinsten, enligt Vox Telecoms egna beräkningar.

Novattis John Doornbusch är nöjd med samarbetet och sammanfattar det med:

– Strikersofts insats har varit fundamental. Under ett liknade projekt för en Tier 1-operatör i Australien arbetade Strikersoft tillsammans med Novatti för att skapa en flexibel kundserviceportal som även kan användas för analys av transaktionerna. Denna portal har fortsatt att utvecklas och används nu för finansiella nätverk i Australien, Malaysia, Tanzania och Hong Kong. 

– Strikersoft tog sig an uppdraget med kort varsel, kom snabbt med en prototyp på lösningen och adderade mycket mervärde genom att bidra med förbättringar som kunden från början inte specificerat, säger Novattis vd Peter Cook. Framtiden ser ljus ut för fler liknande samarbeten.

– Man fortsätter gärna göra affärer med personer man kommer bra överens med, sammanfattar John Doornbusch.

 

fintech_mobile_payment

  

– Strikersofts insats var avgörande under affärsanalysfasen och skapade sedan ett expertteam som tog sig an implementering, integrering och tester av det här komplexa betalningssystemet för att säkerställa att lanseringen gick smidigt och allt blev klart i tid.

John Doornbusch, projektledare och Solution architect, Novatti Australien

 

– Trots att vi krävde ett antal förändringar i Novattis plattform och mängder av nya anpassningar och integrationer var vi i drift inom tre månader – i tid och inom budget. Genom att vi kunde bredda vårt produktutbud ökade vi snabbt vår omsättning med 60 procent och fick även en vinstökning med 25 procent tack vare minskade driftkostnader, mer flexibla produkterbjudanden och kortare tid innan nya produkter når marknaden. I slutändan förväntas detta ge sammanlagt en 100 procentig ökning av nettovinsten. 

Claude Schaerer, CEO, Vox Telecom Schweiz

 

 

Jag vill veta mer