Icon - Strikerfeed

Nyheter

Råd till organisationer som vill börja utnyttja möjligheterna med IoT

5 snabba insikter om IoT från Strikersofts IoT-expert Alexander Mruga.

Alexander Mruga IoT 250x256

 

1. Hur definierar du IoT?

Jag ser IoT som en allomfattande konnektivitet mellan olika objekt och mellan objekten och molnet, som även sträcker sig till den mänskliga aktivitetssfären.

 

2. Varför händer det så mycket inom IoT just nu?

Den trådlösa kommunikationen har blivit mer energisnål, och det är den främsta anledningen till att så många saker omkring oss kopplas upp nu. I framtiden tänker jag mig att IoT kommer att inbegripa allt ifrån ”smart damm” till smarta hem. Med det menar jag allt ifrån en mängd små element på några få millimeter – som dammkorn – som samarbetar för att övervaka belysning, temperatur, vibrationer och liknande, ända upp till rejäla apparater som smarta kylskåp.

 

3. Hur kan vi göra objekt ”smarta”?

Det första och viktigaste som krävs enligt mig är grundläggande kunskaper i fysik, matematik, kemi, biologi, ekonomi m.m. IoT-tekniken tillhandahåller möjligheter, men vi måste hitta sätt att tillvarata dessa möjligheter för att förverkliga den enorma potential som finns. Jag gillar också en av grundtankarna bakom IoT som går ut på att objekt skickar data direkt till ett molnbaserat back-end och sedan till ett front-end utan att det krävs någon extra transformering eller mänsklig inblandning.

 

4. Och i framtiden?

Någon gång i framtiden kommer data som genereras av IoT att behandlas direkt och genast omvandlas till nytta och vinst. Då kan man verkligen tala om en ny era då kommunikation maskin-till-maskin (M2M) mellan smarta objekt skapar ett mervärde utan att man behöver använda mer resurser i form av människor eller energi. Det perfekta vore ett skräddarsytt IoT som används överallt dag och natt för att göra världen till en bättre plats.

 

5. Har du några fler råd att ge organisationer som vill börja utnyttja möjligheterna med IoT?

Tänk på att IoT är en teknik som kräver förbättringar av både hårdvara och mjukvara. Bästa sättet att starta ett IoT-projekt är därför att engagera ett proffs som har kunskap och erfarenhet inom båda dessa områden. Ett annat steg är att studera hur andra organisationer har gjort och hämta inspiration ur deras framgångar. Komponenters tekniska beskrivningar och exempel på lyckade projekt kan vara en bra utgångspunkt för din egen lösning och ge dig bättre möjligheter att lyckas. Jag skulle rekommendera att den som är ny inom IoT utgår ifrån väl dokumenterade exempel och sedan gör minimala förändringar för att anpassa lösningen efter sina egna behov. När man har gjort några lyckade försök kan man börja inventera alla relaterade objekt och identifiera möjligheter att förbättra både objekten och de verksamhetsprocesser som är beroende av dem.