IoT

Tjänster

Internet of Things

IoT länkar smarta objekt till Internet så att de kan kommunicera med varandra. Det enorma antalet ställer stora krav på att kommunikationen görs på ett effektivt sätt.  Utmaningen ligger sedan i att integrera informationsflödena med befintliga systemlösningar så att informationen som genereras blir strukturerad och ger en reell nytta.

IoT

Över 50 miljarder enheter kommer att vara uppkopplade år 2020