IoT

Tjänster

Internet of Things

IoT länkar smarta objekt till Internet så att de kan kommunicera med varandra. Det enorma antalet ställer stora krav på att kommunikationen görs på ett effektivt sätt. Utmaningen ligger sedan i att integrera informationsflödena med befintliga systemlösningar så att informationen som genereras blir strukturerad och ger en reell nytta.

IoT city

 

Internet of Things, eller IoT, är ett av de hetaste tech-områdena just nu. Det är lätt att fokus hamnar på det enorma antalet föremål som kopplas ihop, men den verkliga styrkan i tekniken ligger snarare i logiken hos de sammankopplade enheterna och i det smarta sättet att använda dem.

Logiken utnyttjas

Tänk dig in i de möjligheter som öppnas när din tvättmaskin eller diskmaskin är uppkopplad mot molnet: du kan använda maskinens egen logik för att förhandla om ett lägre elpris på en virtuell elbörs, eller du kanske kan säga till maskinen att avvakta ett tag tills elbolaget erbjuder lägre priser när de behöver jämna ut produktionstopparna.

Enheter

De fysiska enheter som brukar nämnas i samband med IoT innehåller elektronik, mjukvara, sensorer, manöverorgan och nätverksanslutning. Där ingår hemelektronik, fordon, maskiner och även mjölkförpackningar – i princip vad som helst. Även enstaka komponenter i en maskin kan anslutas, till exempel fläkten i en jetmotor eller en borr som används i en gruva. IoT använder både hårdvaran och mjukvaran och utnyttjar kraften som kommer av att dessa sammanlänkas på ett smart sätt.

IoMT

Internet of Moving Things (IoMT) tar konceptet ett steg längre genom att addera mobilitet: förutom att apparaterna förflyttar sig utgör deras rörelser och geografiska position viktiga element i deras gemensamma intelligenta logik.

Medicinska saker

IoMT kan också stå för Internet of Medical Things, där man utnyttjar möjligheten att låta patienter bära informationsinsamlande enheter, antingen särskilda apparater eller vardagsföremål med utökad funktionalitet. Ett exempel kan vara ett band runt midjan som kontinuerligt mäter pulsen och blodets syremättnad. En annan variant är inbyggda IoMT-enheter i form av små metallsensorer som vävs in i vanliga skjortor och blusar utan att synas. IoMT förväntas få en viktig roll inom e-hälsa när patienterna själva samlar in sina medicinska data. På så sätt får de mycket större kontroll över sin behandling och kan själva välja vart till de vill skicka sina data för analys, antingen till ett traditionellt sjukhus eller till en app från ett hälsoföretag.

Framtiden

Många analysföretag förutser en exponentiell ökning av antalet sammanlänkade enheter inom den närmaste framtiden. Gartner menar att det rör sig om 26 miljarder enheter år 2020, medan andra säger 50 miljarder. Även om antalet bara skulle bli hälften så stort innebär det en enorm ökning. Fler sensorenheter än någonsin kommer att generera en datamängd som överträffar allt vi hittills sett och som behöver analyseras noggrant och sedan tillämpas.

Första steget

IoT kommer att påverka de flesta, om inte alla, branscher som har med människor och maskiner att göra. Även om alla dessa sammankopplade objekt och prognoser kan kännas överväldigande till en början, finns det ingen anledning att tveka. Börja med att ta några enkla steg. Ett smart och riskfritt sätt att komma igång är att koppla upp huvudkomponenterna i din egen eller i dina kunders verksamhet och börja implementera logik i dem.

Utveckling

Strikersoft har framgångsrikt utvecklat intelligent logik och smarta enheter åt flera kunder som nu erbjuder dem i sina IoT-lösningar. Ett exempel är Wittra, som knep en plats på Red Herring Top 100 Europe 2017. Deras historia kan du läsa här nedan. Du kan också se vad Strikersofts IoT-expert Alexander Mruga har att säga om framtiden för smarta objekt.

  


   

5 snabba insikter om IoT

Strikersofts IoT expert, Alexander Mruga

   

Alexander Mruga IoT 250x256

 

1. Hur definierar du IoT?

2. Varför händer det så mycket inom IoT just nu?

3. Hur kan vi göra objekt ”smarta”?

4. Och i framtiden?

5. Har du några fler råd att ge organisationer som vill börja utnyttja möjligheterna med IoT?