IoT

Tjänster

Internet of Things

IoT länkar smarta objekt till Internet så att de kan kommunicera med varandra. Det enorma antalet objekt ställer stora krav på att kommunikationen görs på ett effektivt sätt. Utmaningen ligger sedan i att integrera informationsflödena med befintliga systemlösningar så att informationen som genereras blir strukturerad och ger en reell nytta.

IoT city

 

Internet of Things, eller IoT, är ett av de hetaste tech-områdena just nu. Det är lätt att fokus hamnar på alla de föremål som kopplas ihop, men den verkliga styrkan i tekniken ligger snarare i logiken hos de sammankopplade enheterna och i det smarta sättet att använda dem.

Logiken utnyttjas

Tänk dig in i de möjligheter som öppnas när din tvättmaskin eller diskmaskin är uppkopplad mot molnet: du kan använda maskinens egen logik för att förhandla om ett lägre elpris på en virtuell elbörs, eller kanske säga till maskinen att avvakta ett tag med tvätten tills elbolaget erbjuder lägre priser när de behöver jämna ut produktionstopparna.

Enheter

De fysiska IoT-enheterna innehåller normalt sett elektronik, mjukvara, sensorer, manöverdon och nätverksanslutning. Det kan vara hemelektronik, fordon, maskiner och även mjölkförpackningar – i princip vad som helst. Även enstaka komponenter i en maskin kan anslutas, till exempel fläkten i en jetmotor eller en borr som används i en gruva. IoT använder både hårdvaran och mjukvaran och utnyttjar kraften som kommer av att dessa sammanlänkas på ett smart sätt.

IoMT

Internet of Moving Things (IoMT) tar konceptet ett steg längre genom att addera mobilitet: förutom att apparaterna förflyttar sig är deras rörelser och geografiska position viktiga element i den gemensamma intelligenta logiken.

Medicinska saker

IoMT kan också stå för Internet of Medical Things, där man utnyttjar möjligheten att låta patienter bära enheter som samlar in information, antingen särskilda apparater eller vardagsföremål med utökad funktionalitet. Ett exempel kan vara ett band runt midjan som kontinuerligt mäter pulsen och blodets syremättnad. En annan variant är inbyggda IoMT-enheter i form av små metallsensorer som vävs in i vanliga skjortor och blusar utan att synas.

IoMT förväntas få en allt viktigare roll inom e-hälsa i takt med att fler patienter själva börjar samla in sin medicinska data. Det sker redan till exempel via smarta klockor. På så sätt får en patient mycket större kontroll över sin behandling och kan själv välja vart hen vill skicka sin data för analys, antingen till ett traditionellt sjukhus eller till en app från ett hälsoföretag.

Framtiden

Många analysföretag förutspår en exponentiell ökning av antalet sammanlänkade enheter inom den närmaste framtiden. Fler sensorenheter än någonsin kommer att generera en datamängd som överträffar allt vi hittills sett och som behöver analyseras noggrant och sedan tillämpas.

Första steget

IoT kommer att påverka de flesta, om inte alla branscher som har med människor och maskiner att göra. Även om den stora mängden sammankopplade objekt kan kännas överväldigande till en början, finns det ingen anledning att tveka. Börja med att ta några enkla steg. Ett smart och riskfritt sätt att komma igång är att koppla upp huvudkomponenterna i din egen eller i dina kunders verksamhet och börja implementera ett första steg av smart logik i dem.

Utveckling

Strikersoft har framgångsrikt utvecklat intelligent logik och smarta enheter åt flera kunder som nu erbjuder dem i sina IoT-lösningar. Vill du veta mer? Klicka på knappen nedan.

  


   

5 snabba insikter om IoT

Strikersofts IoT-expert, Alexander Mruga

   

Alexander Mruga IoT 250x256

 

1. Hur definierar du IoT?

2. Varför händer det så mycket inom IoT just nu?

3. Hur kan vi göra objekt ”smarta”?

4. Och i framtiden?

5. Har du några fler råd att ge organisationer som vill börja utnyttja möjligheterna med IoT?